Assuming issue is required, and 2-3 is required, the following results were found.

JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION FROM SCIENTIFIC PERIPHERY TO RELEVANT SCIENTIFIC JOURNAL
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ Владимир ТРАЈКОВСКИ Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2933-journal-of-special-education-and-rehabilitation-from-scientific-periphery-to-relevant-scientific-journal-full-text
RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES
РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1 Самир СУЉАГИЌ 2 Џенита ЉУЦА 2 Един МУФИЌ 1 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, 2 КЈУ Дисциплински центар за малолетници, Сараево,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2865-recidivism-after-a-treatment-in-a-disciplinary-centre-for-juveniles-full-text
CONTINUOUS EVALUATION OF THE LITERACY AND LEARNING MEDIA OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
КОНТИНУИРАНА ПРОЦЕНКА НА НАЧИНОТ НА ОПИСМЕНУВАЊЕ И УЧЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН ВИД Рената T. ПАНДУРEВИЌ ,¹ Даниела Б. ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ² 1 Дипломиран дефектолог, Куманово 2 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2696-continuous-evaluation-of-the-literacy-and-learning-media-of-students-with-visual-impairment
HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE DEPRESSION
НАГЛУВОСТА И ОШТЕТУВАЊЕТО НА ВИДОТ КАКО ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ДОЦНА ДЕПРЕСИЈА Роза Насте КРСТЕСКА Психијатриска болница Скопје , Оддел за психогеријатрија, Скопје, Македонија HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2678-hearing-and-visual-impairments-as-risk-factors-for-late-life-depression
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia
SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет, Белград 1 ШОСО "Свети Сава - Умка, Белград 2 Србија SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1976-semantic-verbal-fluency-of-the-bilingual-children-with-mild-intellectual-disability
ADHD AND LONELINESS SOCIAL DISSATISFACTION IN INCLUSIVE SCHOOL FROM AN INDIVIDUAL-CONTEXT PARADIGM
ADHD И ОСАМЕНОСТА КАКО ОПШТЕСТВЕНО НЕЗАДОВОЛСТВО ВО ИНКЛУЗИВНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ПАРАДИГМА НА ИНДИВИДУАЛЕН КОНТЕКСТ Вивијана ЛАНГЕР 1 , Марија Елизабета РИЧИ 1 , Стефанија РЕВЕРСИ 1 , Надежда КРСТИЌ 2 Факултет за психологија, Универзитет „Сапиенца“ Рим 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2572-adhd-and-loneliness-social-dissatisfaction-in-inclusive-school-from-an-individual-context-paradigm
DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM”
Љупчо Ајдински Ljupcho AJDINSKI Д-Р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ: “ АУТИЗАМ ” DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM” Аутизмот како мошне сложен, семеен и општествен проблем, отсекогаш го поттикнува интересот кај голем број стручњаци и научници од целиот свет, а...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/233-2004/2004-1-2-reviews/2007-dr-vladimir-trajkovski-autism
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/193-1998/1998-2-3-info/2223-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-2-31998
Archive
Journal of Special Education and Rehablitation Archive 2018 JSER 2018; 19 (1-2) 2017 JSER. 2017; 18(1-2):1-149title="Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017"> JSER. 2017; 18(3-4):1-147 2016 JSER. 2016; 17(1-2):1-138...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive

Results 1 - 10 of 10

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in