Assuming volume is required, and 2 is required, the following results were found.

NEUROREHABILITATION OF POST-TRAUMATIC STRESS AND DEPRESSIVE BEHAVIORS BY BRAIN STATE CONDITIONING
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТТРАУМАТСКИОТ СТРЕС И ДЕПРЕСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ УВЕЖБУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МОЗОКОТ Вијендра К. СИНГ, Ли ГЕРДИС Меѓународен истражувачки центар за состојбата на мозокот и технологии 15150 Н. Хајден Роад, стан 106 Скотсдејл,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2555-neurorehabilitation-of-post-traumatic-stress-and-depressive-behaviors-by-brain-state-conditioning
ESTABLISHMENT OF PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITY OF PARAOXONASE 1 (PON1) IN DEPENDENCE ON 55(L/M) AND 192(Q/R) DNA POLYMORPHISM IN ADULT PEOPLE WITH DOWN SYNDROME
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРАОКСОНАЗНАТА И АРИЛЕСТЕРАЗНАТА АКТИВНОСТ НА ПАРАОКСОНАЗА 1 ( ПОН 1) ВО ЗАВИСНОСТ ОД 55 (L/M) И 192 (Q/R) ДНК ПОЛИМОРФИЗАМ КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ДАУНОВ СИНДРОМ Павел СИКОРА 1 , Ванда РЕПИСКА 1 , Мариа ШУСТРОВА 2 , Лукач ХАЛЧАК 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2600-establishment-of-paraoxonase-and-arylesterase-activity-of-paraoxonase-1-pon1-in-dependence-on-55lm-and-192qr-dna-polymorphism-in-adult-people-with-down-syndrome
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3020-bibliography
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 3-4, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 3-4, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/239-2014/2014-3-4-info/2855-jser-volume15-2014-3-4
DYNAMICS OF THE COMPELEX FORMS OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE (A NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДИНАМИКАТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ФОРМИ НА ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (НЕВРОПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА) Нели ВАСИЛЕВА Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DYNAMICS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2942-dynamics-of-the-compelex-forms-of-visual-perception-in-children-of-pre-school-age-a-neuropsychological-analysis
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET abstract
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2Roman","serif"; mso-ansi-language:MK"> 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2699-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 1-2, 2018
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 1-2, 2018 Contents [ PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey From practice to practice World experience and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/316-2018/2018-1-info/3065-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-19-issue-1-2-2018
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3017-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-18-issue-3-4-2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 1-2, 2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 1-2, 2017
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/305-2017/2017-1-2-info/2993-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-18-issue-1-2-2017
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 1-2, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 1-2, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/286-2015/2015-1-2-info/2891-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-1-2-2015
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 3-4, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 3-4, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2920-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-3-4-2015
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 17, Issue 1-2, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 1-2, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2945-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-1-2-2016
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON BRAILLE USAGE
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО 1 Влатка ПЕНАВА 1 Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ 2 Лидија ИЛИЧИЌ 1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб 2Основно училиште Печине, Ријека THE INFLUENCE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3040-the-nfluence-of-educational-setting-on-braille-usage
BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH MILD AND MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY
ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Посебно основно училиште „Д-р Златан Сремац“-Скопје BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH MILD AND MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY Vesna KO...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2551-behavioral-problems-in-children-with-mild-and-moderate-intellectual-disability
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил, Кентаки, САД 2 Одделение за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2698-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 1-2, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 1-2, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2755-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-15issue-1-22014
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/197-1997/1997-2-info/2445-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-2-1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009

Results 21 - 40 of 52

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in