Assuming children is required, and with is required, and disability is required, the following results were found.

FIRST GROUP HOME IN THE COMMUNITY FOR PEOPLE WITH INTELECTUAL DISABILITY
вести-информации news and information ПРВ ГРУПЕН ДОМ ВО ЗАЕДНИЦА ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија FIRST GROUP HOME IN THE COMMUNITY FOR PEOPLE WITH INTELECTUAL DISABILITY Olivera RASHIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1814-first-group-home-in-the-community-for-people-with-intelectual-disability
PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY ABSTRACT
ДРАМСКАТА АКТИВНОСТ КАЈ АДОЛЕС­ЦЕНТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY Suzana KRAJNC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1830-physical-disability-and-drama-activity
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА СО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1879-conditions-of-people-with-disabilities-employment-in-the-republic-of-macedonia
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1972-support-for-people-with-disabilities
Библиографија
Библиографија Лакоски А .: Психогенетика , Киро Дандаро, Скопје, 1998. Петров Р .: Третман на тешко ментално ретардирани лица . ГТУП СПЕКТАР АС, Неготино, 1999. Гоцевски Т., Ортаковски В., Георгиева Л .: Разрешување и трансформација на конфликтите ....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/190-1999/1999-3-4-info/2319-2009-08-19-00-25-10
EARLY DETECTION OF DISABILITY AND FAMILY PLANNING WITH PARTICULAR CONCERN ON MENTAL RETARDATION ILLUSTRATED BY CASE PRESENTATION
Stojan DARKOVSKI, Ivanka KRZALOVSKA EARLY DETECTION OF DISABILITY AND FAMILY PLANNING WITH PARTICULAR CONCERN ON MENTAL RETARDATION ILLUSTRATED BY CASE PRESENTATION The problems of mentally retarded persons which we encounter in our everyday work and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2519-early-detection-of-disability-and-family-planning-with-particular-concern-on-mental-retardation-illustrated-by-case-presentation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
”BEST PRACTICE IN INTELLECTUAL DISABILITY MEDICINE”- CONGRESS IN BRISTOL
„НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОД МЕДИЦИНАТА ВО ОДНОС НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ПОПРЕЧЕНОСТ“ – ОДРЖАН КОНГРЕС ВО БРИСТОЛ Оливера РАШИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија ”BEST PRACTICE IN INTELLECTUAL DISABILITY MEDICINE” -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2620-best-practice-in-intellectual-disability-medicine-congress-in-bristol
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES - Abstract
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Оддел за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/92-2013/2013-1-2-abstracts/2724-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
THE SOCIAL PRACTICE OF READINGAND WRITING INSTRUCTIONIN SCHOOLSFOR INTELLECTUALLY DISABLED PUPILS abstract
ОПШТЕСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Моника РЕЈЧЕНБЕРГ 1 , Кент ЛОВГРЕН 2 1 Оддел за едукација и специјална едукација, Универзитет во Гетеборг, Шведска 2 Оддел за едукација,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2741-the-social-practice-of-readingand-writing-instructionin-schoolsfor-intellectually-disabled-pupils-abstract
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY abstract
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2764-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability-abstract
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Драги читатели, На еден месец пред прославувањето на 20-годишниот јубилеј на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја,ко­ле­гите забрзано ги спроведуваат последните подготовки. Како што беше веќе наведено во ми­на­тиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2776-editorial-office-preface-2013-3-4
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities
CHALLENGES OF EMPOWERING PEOPLE WITH DISABILITIES IN NIGERIA FOR NATIONAL DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЕМАНЦИПИРАЊЕТО НА ЛУЃЕТО СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО НИГЕРИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ Јонах ЕЛЕВЕКЕ 1 Габриел СОЈЕ 2 1 Светски јазици и литература, Државен Универзитет Портланд, САД 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2990-challenges-of-empowering-people-with-disabilities-in-nigeria-for-national-development
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/299-2016/2016-3-4-info/2967-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-3-4-2016

Results 1 - 20 of 195

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in