Assuming growth is required, the following results were found.

DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА1 Ана ПОПОВСКА1 Даринка ШОСТЕР2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1798-developmental-level-of-thinking-operations-at-children-with-speech-impairments
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1805-practice03082
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
ABNORMALITIES OF THE GYRAL WINDOW IN AUTISM: A MACROSCOPIC CORRELATE TO A PUTATIVE MINICOLUMNOPATHY
АБНОРМАЛНОСТ НА ГИРАЛНИОТ ПРОЗОРЕЦ КАЈ АУТИЗМОТ : МИКРОСКОПСКИ КОРЕЛАТ НА ПРЕТПОСТАВЕНА МИНИКОЛУМНОПАТИЈА МануелФ . КАЗАНОВА 1 , Али ФАРАГ 2 , Ајман ЕЛ-БАЗ 2 , Меган МОТ 1 , Хосам ХАСАН 2 , Рахид ФАХМИ 2 , Ендрју Е. СВИТАЛА 1 1 Оддел за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1921-abnormalities-of-the-gyral-window-in-autism-a-macroscopic-correlate-to-a-putative-minicolumnopathy
WISE MORALS FOR GOOD LIVING
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот" , составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1944-wise-morals-for-good-living
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT
ТИФЛОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД Елизабет СОЛТИРОВА ОУ „Владо Тасевски”-Скопје TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT Elizabet SOLTIROVA Primary school "Vlado...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1997-tiflological-diagnostics-and-early-intervention-with-children-with-damaged-sight
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2004
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 5,Issue 3-4,2004
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/180-2004/2004-3-4-info/2013-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2004
THE IMPORTANCE OF HABILITATION IN THE ADOPTION PROCESS OF PREPOSITIONS IN THE CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2129-the-importance-of-habilitation-in-the-adoption-process-of-prepositions-in-the-children-with-hearing-impairment
PHYSICAL DEVELOPMENT OF BLIND CHILDREN
Мира ЦВЕТКОВА ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ НА СЛЕПИТЕ ДЕЦА Општа карактеристика на растењето и развојот на слепите деца Разгледување на доброто познавање на проблемите на физичкото растење и развојот на слепите деца се од особена важност ако се има предвид фактот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2232-2009-08-13-21-39-14
THE LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT AND EVOLUTION ABILITIES OF THE CHILDREN BORN WITH RISK AT THE YOUNGEST SCHOOL AGE
Славица ГОЛУБОВИЌ, Миливојка МАРКОВИЌ НИВОТО НА ГОВОРНО ЈАЗИЧНИТЕ И НА РАЗВОЈНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА РОДЕНИ СО РИЗИК ОД ПОМЛАДАТА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ Вовед За детето чиј организам бил изложен на едно или на поголем број штетни влијанија во текот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2270-2009-08-16-00-16-25
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/191-1999/1999-1-2-info/2299-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-3-issue-1-21999
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/197-1997/1997-2-info/2445-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-2-1997
EARLY TREATMENT AS FUNDAMENT FOR SUCCESSFUL INTEGRATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE ENVIRONMENT WITH CHILDREN AT THE SAME PRE-SCHOOL AGE
type="text/css">MsoBodyTextIndent%0A%09%7Bmargin-top%3A0in%3B%0A%09margin-right%3A0in%3B%0A%09margin-bottom%3A6.0pt%3B%0A%09margin-left%3A0in%3B%0A%09text-align%3Ajustify%3B%0A%09text-indent%3A14.15pt%3B%0A%09mso-pagination%3Awidow-orphan%3B%0A%09font-siz...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2473-early-treatment-as-fundament-for-successful-integration-of-children-with-developmental-difficulties-in-the-environment-with-children-at-the-same-pre-school-age
INCLUSION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS IN DAY CARE INSTITUTION ESTREA MARA IN BITOLA
type="text/css">Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2482-inclusion-of-children-with-developmental-disorders-in-day-care-institution-estrea-mara-in-bitola
THERAPEUTIC PROCEDURES OF CHILDREN WITH DISHARMONIOUS DEVELOPMENT AT THE EARLY SCHOOL PERIOD IN CONDITIONS OF DAY CARE HOSPITAL
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267">Name="Title"/>Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2520-therapeutic-procedures-of-children-with-disharmonious-development-at-the-early-school-period-in-conditions-of-day-care-hospital
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК * Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE * Ljubica PRIBANIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2566-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL STAFF
ПРЕТПОСТАВКИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И УЛОГАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ Огнен СПАСОВСКИ Институт за психологија, Филозофски факултет – Скопје PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2597-principles-of-the-inclusive-education-and-the-role-of-teachers-and-in-school-professional-staff
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM (Full text)
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2617-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism-full-text
VISUAL PERCEPTION OF THE CHILDREN WITH PLEXUS BRACHIALIS DAMAGE – ASSESSMENT AND TREATMENT - Abstract
ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТУВАЊЕ НА PLEXUS BRACHIALIS – ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН Драгана M. КЉАЈИЌ 1 , Сања M. ТРГОВЧЕВИЌ 2 , Радмила M. НИКИЌ 3 1 Висока медицинска школа за струкови сту­дии, Ќуприја, Србија 2 Факултет за политички науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2673-visual-perception-of-the-children-with-plexus-brachialis-damage-assessment-and-treatment-abstract

Results 1 - 20 of 77

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in