Assuming special is required, and needs is required, the following results were found.

FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА Бранка ЈАБЛАН , Весна ЖИГИЌ , Драгана СТАНИМИРОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1818-sepsci200812
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM
НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM Dragoslav KOPACHEV Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1956-neuropsychological-development-dynamic-approach-in-children-with-autism
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION abstract
МОДЕЛИРАЊЕ, РЕШАВАЊЕ И ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ Јасмина КАРИЌ Универзитет во Белград Дефектолошки факултет Белград, Србија MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION Jasmina KARIKJ University of Belgrade Faculty of Defectology...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1964-mathematical-problem-solving-modeling-and-application-abstract
USED TERMINOLOGY FOR HANDICAPPED PEOPLE
Goran AJDINSKI, Ljupco AJDINSKI USED TERMINOLOGY FOR HANDICAPPED PEOPLE For easier and more simply reconcile the position of the terminology, we want to emphasis who are the persons with handicap, or disabled persons for whom we are going to make...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2113-used-terminology-for-handicapped-people
PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Aneta BARAKOVSKA PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE The leisure is the phenomenon which needs a special treatment and research, because...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2214-pedagogical-dimensions-of-the-leisure
Библиографија
Библиографија Лакоски А .: Психогенетика , Киро Дандаро, Скопје, 1998. Петров Р .: Третман на тешко ментално ретардирани лица . ГТУП СПЕКТАР АС, Неготино, 1999. Гоцевски Т., Ортаковски В., Георгиева Л .: Разрешување и трансформација на конфликтите ....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/190-1999/1999-3-4-info/2319-2009-08-19-00-25-10
ATTITUDE PARENTS TO EARLY INTERVENTION OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
type="text/css">D%0Ap.MsoBodyTextIndent%2C%20li.MsoBodyTextIndent%2C%20div.MsoBodyTextIndent%0A%09%7Bmargin-top%3A0in%3B%0A%09margin-right%3A0in%3B%0A%09margin-bottom%3A6.0pt%3B%0A%09margin-left%3A0in%3B%0A%09text-align%3Ajustify%3B%0A%09text-indent%3A.5i...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2438-attitude-parents-to-early-intervention-of-visually-impaired-children
Библиографија
Библиографија 1. Ziggler, E. H. Hodapp, R.: Understanding Mental Retardation, Cambridge University Press, 1993. 2. Jonsson, T.: Framework for Action on Special Needs Education, Inclusive Education, Geneve, UNDP, 1995. 3. Brittonil L.: Montessori: Play...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/196-1997/1997-3-info/2472-2009-08-25-04-53-52
SELF-HELP GROUPS FOR PARENTS WITH MENTALLY RETARDED CHILDREN
div.MsoBodyTextIndent2 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; text-indent:.5in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2487-self-help-groups-for-parents-with-mentally-retarded-children
FAMILY OF A MENTALLY RETARDED CHILD-NEW FUNCTIONS IN A CONDITIONS OF TRANSITION
Светлана ХРИСТОВА СЕМЕЈСТВОТО НА ДЕТЕТО СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ- НОВИ ФУНКЦИИ ВО УСЛОВИТЕ НА ТРАНЗИЦИЈА Изострувањето на противречностите во општеството-политичкиот живот се одразува непосредно врз нараснувањето на конфликтите во семејството. Тие...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2507-2009-08-25-12-31-02
EARLY DETECTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PRE-SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN WITH SIGHT DAMAGE
Name="caption"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>QFormat="true" Name="Intense Quote"/>2"/>Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2518-early-detection-diagnosis-treatment-and-pre-school-education-of-children-with-sight-damage
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК * Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE * Ljubica PRIBANIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2566-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE abstract
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE Ljubica PRIBANIKJ Marina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/132-2009/2009-3-4-abstracts/2567-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language-abstract
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2581-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL STAFF ABSTRACT
ПРЕТПОСТАВКИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И УЛОГАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ Огнен СПАСОВСКИ Институт за психологија, Филозофски факултет – Скопје PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2596-principles-of-the-inclusive-education-and-the-role-of-teachers-and-in-school-professional-staff-abstract
THE DE-INSTITUTIONALIZATION OF PSYCHIATRIC PATIENTS THROUGH PSYCO- SOCIAL REHABILITATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРЕКУ ПСИХО-СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Амелија ФАРНЕСЕ 1 , Вивијана ЛАНГЕР 2 дипломиран психолог, Универзитет „Сапиенца“ во Рим 1 , Универзитет „Сапиенца“ во Рим 2 , Оддел за клиничка психологија на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2598-the-de-institutionalization-of-psychiatric-patients-through-psyco-social-rehabilitation

Results 1 - 20 of 277

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in