Assuming education is required, and rehabilitation is required, and journal is required, and of is required, and special is required, the following results were found.

THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
THE DE-INSTITUTIONALIZATION OF PSYCHIATRIC PATIENTS THROUGH PSYCO- SOCIAL REHABILITATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРЕКУ ПСИХО-СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Амелија ФАРНЕСЕ 1 , Вивијана ЛАНГЕР 2 дипломиран психолог, Универзитет „Сапиенца“ во Рим 1 , Универзитет „Сапиенца“ во Рим 2 , Оддел за клиничка психологија на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2598-the-de-institutionalization-of-psychiatric-patients-through-psyco-social-rehabilitation
CORRELATION BETWEEN TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION AND HEARING LOSS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ ПЕРФОРАЦИЈАТА НА УШНОТО ТАПАНЧЕ И РЕДУКЦИЈАТА НА СЛУХОТ Лидија РИСТОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Раде ФИЛИПОВСКИ 1 Никица АТАНАСОВА 1 1 Градска општа болница „8 Септември“, Оддел за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2962-correlation-between-tympanic-membrane-perforation-and-hearing-loss
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 1-2, 2018
Vol19
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/315-2018/3039-2018-1-2
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2021-inovations-in-therapy-of-autism
JSER Guidelines for Reviewers
PDF JSER Guidelines for Reviewers 1. About JSER JSER is the leading open-access special educational and medical journal, providing an innovative and influential venue for research and comment on the major challenges to human health protection...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/guidelines-jser
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM (Full text)
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2617-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism-full-text
EDITORIAL PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТАstyle="width:18.45pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="25"> Почитувани читатели ,style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333"> Се наоѓаме пред новиот број на списанието Дефектолошка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/117-2011/2011-1-2-info/2628-editorial-preface
MARKING THE OPEN ACCESS WEEK
НЕДЕЛА НА ОТВОРЕН ПРИСТАП Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија, Филозофски факултетstyle="margin: 0cm -4.8pt 0.0001pt -5.65pt; line-height: 115%;"> MARKING THE OPEN ACCESS WEEK Ana PETKOVSKA Master degree student...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2727-marking-the-open-access-week
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2939-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds
DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF STUTTERING CHILDREN AND CHILDREN WITH FLUENT SPEECH
РАЗВОЈ НА ФОНОЛОШКАТА СВЕСТ КАЈ ДЕЦА ШТО ПЕЛТЕЧАТ И ДЕЦА ШТО ЗБОРУВААТ ТЕЧНО Лејла БЕГИЌ Замир МРКОЊИЌ Невзета САЛИХОВИЌ Универзитет во Тузла, Факултет за едукација и рехабилитација Босна и Херцеговина DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2761-development-of-phonological-awareness-of-stuttering-children-and-children-with-fluent-speech
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS AMONG MACEDONIAN ADULT POPULATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РАСПРОСТРАНЕТОСТ И ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПИЛО КАЈ МАКЕДОНСКОТО ВОЗРАСНО НАСЕЛЕНИЕ Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3009-prevalence-and-causes-of-blindness-among-macedonian-adult-population
EXPRESSION OF DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS IN CHILDREN WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕКСПРЕСИЈА НА ОТОАКУСТИЧНИТЕ ЕМИСИИ КАКО ПРОДУКТ НА ДИСТОРЗИЈА КАЈ ДЕЦА СО ОТИТИС МЕДИА СО ЕФУЗИЈА Лидија РИСТОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Раде ФИЛИПОВСКИ 1 Даниела ТАСЕВСКА 1 1 Градска општа болница „8-ми...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3033-expression-of-distortion-product-otoacoustic-emissions-in-children-with-otitis-media-with-effusion
Contact
Contact Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy University “Ss. Cyril and Methodius” Blvd. Goce Delchev 9A 1000 Skopje , Republic of Macedonia Phone: +389-2-3116-520...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/contact
Bibliography
BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal of Special Education and Rehabilitation, Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia Bedard, Tanya; Lowry, R. Brian;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/316-2018/2018-1-info/3062-bibliography
ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF MACEDONIAN VOWELS
АКУСТИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ВОКАЛИ Лидија РИСТОВСКА1 Зора ЈАЧОВА2 Људмил СПАСОВ3 Тодорка БАЛОВА4 1Градска општа болница „8-ми Септември“, Оддел за оториноларингологија, Отсек за аудиологија, Скопје, Република Македонија 2Универзитет „Св....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3080-acoustic-characteristics-of-macedonian-vowels
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 17, Issue 1-2, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 1-2, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2945-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-1-2-2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3017-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-18-issue-3-4-2017

Results 1 - 20 of 155

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in