Assuming intellectual is required, and disability is required, the following results were found.

MARGINAL INTELLECTUAL DISABILITY-PSEUDO-OLIGOPHRENIA
MicrosoftInternetExplorer4Name="toc 8"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2534-marginal-intellectual-disability-pseudo-oligophrenia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
news02-01-208
mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"MAC C Times"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;}...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1823-news02-01-208
The Neuropathology of Autism: A Selective Review
Невропатологија на аутизам: Селективен преглед Мануел Ф. КАЗАНОВА 1 , Меган МОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки The Neuropathology of Autism: A Selective Review Manuel F. CASANOVA 1 , Meghan MOTT 1 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1892-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY
Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Vesna KOSTIKJ-IVANOVIKJ ПОСЕТА НА СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШНИ УСТАНОВИ ВО ГЕРМАНИЈА VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY Преку проект на Темпус „Во фокус”, кој се спроведува на Институтот за дефектологија при Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2049-visit-of-special-schools-and-institutions-in-germany
АУТИЗМОТ НА ИНТЕРНЕТ
Владимир ТРАЈКОВСКИ АУТИЗМОТ НА ИНТЕРНЕТ Вовед Кон крајот на XX век се забележува огромен напредок во развојот на компјутерската техника и технологија. Информатиката како наука ни овозможува да ги запознаеме сите новини во примената на информативната...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2132-2009-08-09-09-36-14
POSSIBILITIES FOR EARLY DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF DEFICIENCIES OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISORDERS
Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/282-1997/1997-1-abstracts/2377-possibilities-for-early-diagnostics-and-correction-of-deficiencies-of-children-with-intellectual-disorders
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND MOTOR EXECUTION (Full text)
ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА ВРЗ МЕНТАЛНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И МОТОРНАТА ИЗВЕДБА Горан НЕДОВИЌ Драган РАПАИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград, Србија THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2614-the-influence-of-mental-retardation-on-mental-representation-and-motor-execution-full-text
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
THE SOCIAL PRACTICE OF READINGAND WRITING INSTRUCTIONIN SCHOOLSFOR INTELLECTUALLY DISABLED PUPILS abstract
ОПШТЕСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Моника РЕЈЧЕНБЕРГ 1 , Кент ЛОВГРЕН 2 1 Оддел за едукација и специјална едукација, Универзитет во Гетеборг, Шведска 2 Оддел за едукација,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2741-the-social-practice-of-readingand-writing-instructionin-schoolsfor-intellectually-disabled-pupils-abstract
INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Ирена НОВАЧЕСКА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет Институт за дефектологијa Скопје, Р. Македонија INTERNATIONAL CONFERENCE:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2767-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2929-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders-abstract
TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS
ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИН ФОР МА ТИВ Н А СТ УД ИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕ СИМ БОЛ ИЧКА НУМЕРИЧКА МА ГНИ ТУ ДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРО ТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА Анелис СЕУЛЕМАНС 1 Том ЛОЈС 2 Карел ХОПЕНБРОУВЕРС 3 Анеми ДЕСУТЕ 4 1 Оддел за експериментална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2763-to-be-or-not-to-be-an-informative-non-symbolic-numerical-magnitude-processing-study-about-small-versus-large-numbers-in-infants
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
INFLUENCE OF SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS’ WORK IN REGULAR SCHOOL ON PEER RELATIONSHIP AMONG STUDENTS WITH DELAYED COGNITIVE DEVELOPMENT
ВЛИЈАНИЕТО НА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВРЗ ОДНОСОТ СО ВРСНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЗАДОЦНЕТ РАЗВОЈ Милена НИКОЛИЌ, Медина ВАНТИЌ-ТАЊИЌ, Алма ДИЗДАРЕВИЌ Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2717-influence-of-special-educators-and-rehabilitators-work-in-regular-school-on-peer-relationship-among-students-with-delayed-cognitive-development
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
GRAMMAR AND SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC DEVELOPMENTAL LANGUAGE IMPAIRMENT
ГРАМАТИЧКО- СИНТАК Т ИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИ ЧНО НАРУШУВАЊЕstyle="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:478.8pt"> Неда М ИЛОШЕВИ Ќ¹, Миле В УКОВИ Ќ²style="font-family:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2659-grammar-and-syntactic-deficit-in-children-with-specific-developmental-language-impairment
THE VALUE SYSTEM IN DEAF POLISH ADOLESCENTS
СИСТЕМ НА ВРЕДНОСТИ КАЈ ГЛУВИТЕ ПОЛСКИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКА0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> Педагошки универзитет Оддел за психологија, Краков, Полска0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;mso-layout-grid-align:none;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2661-the-value-system-in-deaf-polish-adolescents

Results 1 - 20 of 136

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in