Assuming aspect is required, the following results were found.

HELD ROUND TABLE ON: UPBRINGING AND EDUCATION–RIGHT AND OBLIGATION FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS
Величко АНДРЕЕВСКИ Velichko ANDREEVSKI ОДРЖАНА ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА: ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ-ПРАВО И ОБВРСКА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ HELD ROUND TABLE ON: UPBRINGING AND EDUCATION–RIGHT AND OBLIGATION FOR CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2048-held-round-table-on-upbringing-and-educationright-and-obligation-for-children-with-developmental-disabilities-and-special-needs
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 3-4, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 3-4,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/188-2000/2000-3-4-info/2130-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-3-4-2000
LEV S. VIGOTSKI AND THE MODERN SPECIAL PSYCHOLOGY
Daniela VARDULAKI, Petar S. PETROV LEV S. VIGOTSKI AND THE MODERN SPECIAL PSYCHOLOGY Authors of this theme gave analytical review of the Lev S. Vigotski’s consideration about the essence and characteristics of handicapped children and their treatment....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2206-lev-s-vigotski-and-the-modern-special-psychology
PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Aneta BARAKOVSKA PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE The leisure is the phenomenon which needs a special treatment and research, because...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2214-pedagogical-dimensions-of-the-leisure
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE FAMILY AND LOCAL COMMUNITY
649.2pt; margin:70.9pt 42.55pt 17.0pt 48.2pt; mso-header-margin:42.55pt; mso-footer-margin:0in; mso-page-numbers:158; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Mladica KOTEVSKA, Valjdeta VUKELJ, Katica KICKOVA SOCIALIZATION OF CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/282-1997/1997-1-abstracts/2384-socialization-of-children-with-developmental-difficulties-in-the-family-and-local-community
EARLY DIAGNOSIS AS DETERMINATING FACTOR FOR PROFESSIONAL, RATIONAL AND EFFECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES
Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2423-early-diagnosis-as-determinating-factor-for-professional-rational-and-effective-treatment-of-children-with-developmental-difficulties
THE STATUS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS
48.2pt; mso-header-margin:42.55pt; mso-footer-margin:0in; mso-page-numbers:81; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Lena DAMOVSKA THE STATUS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS The pre-school...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2434-the-status-of-children-with-developmental-difficulties-in-the-pre-school-institutions
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/197-1997/1997-2-info/2445-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-2-1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/196-1997/1997-3-info/2493-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-31997
ASPECTS OF SOCIALIZATION OF BILINGUAL CHILDREN AT NON- EQUAL SOCIAL POSITION
Ирина КОЛЕВА , Ичка ДЕРИЖАН АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДВОЈАЗИЧНИ ДЕЦА ВО НЕЕДНАКВИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ Статус Анализирајќи ја психолошката и педагошката литература заклучуваме дека во областа на истражувањето на свеста не постои јасна терминологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2506-2009-08-25-12-27-48
THERAPEUTIC EFFECTS OF THE ORGANIZED ACTIVITIES ON CHILDREN WITH PSYCHOLOGICAL DISTURBANCES AT PRE-SCHOOL AGE
m:val="undOvr"/>Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>Name="Colorful Grid Accent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2525-therapeutic-effects-of-the-organized-activities-on-children-with-psychological-disturbances-at-pre-school-age
FAMILY OF A MENTALLY RETARDED CHILD-NEW FUNCTIONS IN A CONDITIONS OF TRANSITION
m:val="undOvr"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>QFormat="true" Name="Intense Quote"/>Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Dark...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2530-family-of-a-mentally-retarded-child-new-functions-in-a-conditions-of-transition
SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH MALIGNANT DISEASES
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЦА ТА ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СРЕДИНА Горан НЕДОВИЌ 1 Зора ЈАЧОВА 2 Драган РАПАИЌ 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SOCIAL FUNCTIONING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2564-social-functioning-of-children-with-malignant-diseases
OPINIONS AND ATTITUDES OF PARENTS AND STUDENTS FOR SEXUAL DEVELOPMENT, SEXUAL BEHAVIOR AND GENDER IDENTITY OF PERSONS WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА РОДИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА СЕКСУАЛИОТ РАЗВОЈ, ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЛОВ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бисера МЛАДЕНОВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2590-opinions-and-attitudes-of-parents-and-students-for-sexual-development-sexual-behavior-and-gender-identity-of-persons-with-autism-in-the-republic-of-macedonia
SUBJECTIVE DISTRESS CAUSED BY CO-SPEAKERS’ REACTIONS – REDUCTION DURING STATIONARY GROUP TREATMENT-
СТЕПЕНОТ НА СУБЈЕКТИВНОТО ТРПЕНИЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД СОГОВОРНИКОТ – РЕДУКЦИЈА НА ГРУПНИОТ СТАЦИОНАРЕН ТРЕТМАН Јелена ТАДИЌ 1 , Даринка ШОСТЕР 2,1 , Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИ Ќ 2,1 , Надица ЈОВАНОВИЌ СИМИЌ 2 Институт за психофизиолошки нарушувања и говорна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2593-subjective-distress-caused-by-co-speakers-reactions-reduction-during-stationary-group-treatment
AGING ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: PERSPECTIVES ON EMERGING SERVICE CONCERNS
СТАРЕЕЊЕ НА ВОЗРАСНИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ: ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРОЈАВЕНИТЕ СЕРВИСНИ ГРИЖИ Метју П. ЏЕНИКИ Оддел за инвалидност и човечки развој Универзитет на Илиноис, Чикаго Чикаго, Илиноис САД AGING ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2603-aging-adults-with-intellectual-disabilities-perspectives-on-emerging-service-concerns
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2929-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders-abstract
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2940-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders
GUIDED READING PROGRAMME FOR PRISONERS: AN OUTCOME-ORIENTED APPROACH
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРОГРАМА ЗА НАСОЧЕНО ЧИТАЊЕ ЗА ЗАТВОРЕНИЦИ: ПРИСТАП НАСОЧЕН КОН РЕЗУЛТАТОТ Жељка БАГАРИЌ 1 Љиљана МИКШАЈ-ТОДОРОВИЌ 2 Ксенија БУТОРАЦ 3 1 Министерство за внатрешни работи, Полициска управа 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2913-guided-reading-programme-for-prisoners-an-outcome-oriented-approach

Results 21 - 40 of 78

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in