Assuming inclusive is required, and education is required, the following results were found.

ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF MACEDONIAN CONSONANTS
АКУСТИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОНСОНАНТИ Лидија РИСТОВСКА 1 , ЗораЈАЧОВА 2 , Људмил СПАСОВ 3 , ТодоркаБАЛОВА 4 1 Градска општа болница „8-ми Септември“, Оддел за оториноларингологија, Отсек за аудиологија, Скопје, Република Северна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/336-2019/2019-1-2-abstracts/3097-inclusive-education-of-childracoustic-characteristics-of-macedonian-consonantsen-with-visual-impairments-in-europe
EXAMINING THE FACTOR STRUCTURE OF AN EARLY CHILDHOOD SOCIAL EMOTIONAL SCREENING ASSESSMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ПРОЦЕНА НА ЕМОТИВНО-СОЦИЈАЛНИOT СКРИНИНГ ВО РАНИOT ДЕТСКИ РАЗВОЈ Чи-Ју ЧЕН 1 Алберто ФИЛГУЕИРАС 2 Џејн СКВАЈРЕС 3 Хесус ЛАНДЕИРА-ФЕРНАНДЕЗ 4 1 Универзитет во Орегон,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2986-examining-the-factor-structure-of-an-early-childhood-social-emotional-screening-assessment
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/299-2016/2016-3-4-info/2980-bibliography
PHYSICAL DISABILITY, STIGMA, AND PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN: A REPLICA STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, СТИГМА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦАТА: РЕПЛИКА СТУДИЈА Маркус ГЕБХАРД 1 Џулио Г. МОРА 1 Сузан ШВАБ 2 1 ТУМ Училиште ѕа едукација, Универзитет во Минхен, Минхен, Германија 2 Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2966-physical-disability-stigma-and-physical-activity-in-children-a-replica-study
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ , Скопје, Република Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Filip...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2957-bibliography
SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Алоис ГЕРГУТ Лоредана ПАДУРАРУstyle="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2669-self-regulation-strategies-of-oral-communication-in-children-with-hearing-impairment
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
INFLUENCE OF SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS’ WORK IN REGULAR SCHOOL ON PEER RELATIONSHIP AMONG STUDENTS WITH DELAYED COGNITIVE DEVELOPMENT
ВЛИЈАНИЕТО НА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВРЗ ОДНОСОТ СО ВРСНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЗАДОЦНЕТ РАЗВОЈ Милена НИКОЛИЌ, Медина ВАНТИЌ-ТАЊИЌ, Алма ДИЗДАРЕВИЌ Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2717-influence-of-special-educators-and-rehabilitators-work-in-regular-school-on-peer-relationship-among-students-with-delayed-cognitive-development
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
THE SOCIAL PRACTICE OF READINGAND WRITING INSTRUCTIONIN SCHOOLSFOR INTELLECTUALLY DISABLED
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОПШТЕСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Моника РЕЈЧЕНБЕРГ 1 Кент ЛОВГРЕН 2 1 Оддел за едукација и специјална едукација, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2740-the-social-practice-of-readingand-writing-instructionin-schoolsfor-intellectually-disabled
THE ROLE OF SUPPORT GROUPS IN THE COOPERATION BETWEEN PARENTS OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND PROFESSIONAL STAFF
ul.dash > li:before{ content:"-"; margin-left:-1.3em; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } .circle{ list-style-type:circle; } .contentpaneopen{ width:100% !important; } УЛОГАТА НА ГРУПИТЕ ЗА ПОДДРШКА ВО СОРАБОТКАТА МЕЃУ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2862-the-role-of-support-groups-in-the-cooperation-between-parents-of-people-with-intelectual-disabilities-and-professional-staff-full-text
THE METHOD OF TEACHING AND EXAMINATION FOR INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: THE SYSTEM IN INDIA AND JAPAN
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРЕДАВАЊЕ И ИСПРАШУВАЊЕ ЗА ЛИЦА СО ВИЗУЕЛНО ОШТЕТУВАЊЕ: СИСТЕМ ВО ИНДИЈА И ВО ЈАПОНИЈА Ритвика ЛАСКАР Оддел за едукација Алипурдуар Махила Махавидиалаја Западен Бенгал, Индија THE METHOD OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2861-the-metod-of-teaching-and-examination-for-individuals-with-visual-impairments-the-system-in-india-and-japan-full-text
THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/299-2016/2016-3-4-info/2967-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-3-4-2016
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 3-4, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 3-4, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/239-2014/2014-3-4-info/2855-jser-volume15-2014-3-4
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 1-2, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 1-2, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2755-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-15issue-1-22014
SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES MANIFESTATION IN CHILDREN WITH AVERAGE INTELIGENCE AND CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
МАНИФЕСТАЦИЈА НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО ПРОСЕЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 1 Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА 1 Александра КАРОВСКА-РИСТОВСКА 1 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 1 Весна ЦЕКОВСКА 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3067-specific-learning-difficulties-manifestation-in-children-with-average-inteligence-and-children-with-intellectual-disabilities
THE 5. INTERNATIONAL CONFERENCE “TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE
ВЕСТИ И ИНФОРМАЦИИ NEWS AND INFRMATION ОДРЖАНА 5. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ТРАНСФОРМАЦИЈА КОН ОДРЖЛИВО И ФЛЕКСИБИЛНО ОПШТЕСТВО ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ“ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија Вопериодотод13до15септември2018година,во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/328-2018/2018-3-4-news/3068-the-5-international-conference-transformation-towards-sustainable
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3056-project-evaluation-of-the-integration-of-students-with-special-needs-in-the-united

Results 1 - 20 of 128

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in