Assuming preschool is required, and children is required, the following results were found.

AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1848-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1883-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 , Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1930-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia
THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS abstract
ВАЛДОРФ ПЕДАГОГИЈАТА И ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Лена ДАМОВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија Скопје, Македонија THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS Lena DAMOVSKA Faculty of Philosophy Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1960-the-waldorf-pedagogy-and-children-with-special-education-needs-abstract
THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
ВАЛДОРФ ПЕДАГОГИЈАТА И ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Лена ДАМОВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија Скопје, Македонија THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS Lena DAMOVSKA Faculty of Philosophy Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1961-the-waldorf-pedagogy-and-children-with-special-education-needs
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје, Македонија A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1969-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2021-inovations-in-therapy-of-autism
THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA
ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР, Лидија ДУБРОВСКА Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар Универзитетска болница,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2022-the-presence-of-adenoid-vegetations-and-nasal-speech-and-hearing-loss-in-relation-to-secretory-otitis-media
BAHA SYSTEM AND ITS USE
БАХА СИСТЕМОТ И НЕГОВАТА ПРИМЕНА BAHA SYSTEM AND ITS USE Славчо ЧАДИЕВ ОРЛ - кабинет за Аудиологија, Медицински центар - Велес, Македонија Slavcho CHADIEV ENT - Department of Aydiology, Medical Center - Veles, Macedonia Како работи БАХА системот How...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2039-baha-system-and-its-use
THE IMPORTANCE OF HABILITATION IN THE ADOPTION PROCESS OF PREPOSITIONS IN THE CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2129-the-importance-of-habilitation-in-the-adoption-process-of-prepositions-in-the-children-with-hearing-impairment
HYPERACTIVE CHILD`S DISTURBED ATTENTION AS THE MOST COMMON CAUSE FOR LIGHT FORMS OF MENTAL DEFICIENCY
Никола СОФИЈАНОВ, Марија КУТУРЕЦ, Филип ДУМА, Весна САБОЛИЌ-АВРАМОВСКА, Аспазија СОФИЈАНОВА-СПАСОВСКА НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО КАЈ ХИПЕРАКТИВНО ДЕТЕ КАКО НАЈЧЕСТА ПРИЧИНА ЗА ПОЈАВАТА НА ПОЛЕСНИ ФОРМИ НА МЕНТАЛЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦАТА Вовед Нарушување на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/265-1998/1998-1-articles/2134-2009-08-09-15-24-34
CONCEPTION AND THE ORGANIZATION FOR QUALIFYING OF THE DEFECTOLOGYESTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAN
Ljupco AJDINSKI CONCEPTION AND THE ORGANIZATION FOR QUALIFYING OF THE DEFECTOLOGYESTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA In this work in short are given the basic postulate and determinations of the exiting conception and organization for qualifying the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/266-1998/1998-1-abstracts/2157-conception-and-the-organization-for-qualifying-of-the-defectologyests-in-the-republic-of-macedonian
LANDAN-KLEFNER’S SYNDROME-RECEIVED APHASIA WITH EPILEPSY
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Slavica GOLUBOVIC, Leda FILIPOVIC LANDAN-KLEFNER’S SYNDROME-RECEIVED APHASIA WITH EPILEPSY In this work, the authors displayed the preview of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2251-landan-klefners-syndrome-received-aphasia-with-epilepsy
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
THE MEANING OF THE PREVENTION WITH SPEECH THERAPY AS A IMPORTANT FACTOR FOR THE PROPER DEVELOPMENT OF THE CHILDREN SPEECH
type="text/css">New%20Roman%22%3B%7D%0A%40page%20Section1%0A%09%7Bsize%3A595.35pt%20842.0pt%3B%0A%09margin%3A140.35pt%20113.4pt%20140.35pt%20113.4pt%3B%0A%09mso-header-margin%3A113.4pt%3B%0A%09mso-footer-margin%3A0in%3B%0A%09mso-page-numbers%3A38%3B%0A%09...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/249-1999/1999-3-4-abstracts/2322-the-meaning-of-the-prevention-with-speech-therapy-as-a-important-factor-for-the-proper-development-of-the-children-speech

Results 1 - 20 of 115

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in