Assuming reeducation is required, the following results were found.

THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ TE СО МОТОРНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ Радмила Ч УКИ Ќ , Гордана ОДОВИ Ќ , Фади љ ЕМИНОВ ИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1887-the-curriculums-of-the-elementary-education-for-students-with-motor-disabilities
TRANSITIONS OF THE CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE EARLY INTER­VEN­TION SERVICES IN THE REGULAR SCHOOLS
ТРАНЗИЦИИ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД СЕРВИСИТЕ ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛИШТА Александра КАРОВСКА 1 , Зора ЈА Ч ОВА 2 Постдипломец на Институт за дефектологија 1 Професор на Филозофски факултет Институт за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1894-transitions-of-the-children-with-disabilities-from-the-early-intersvenstion-services-in-the-regular-schools
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR CHILDREN WITH HARD MENTAL RETARDATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ДЕЦАТА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈ А Лаура П. ЃУРЧИНОВСКА ПЗУ Интергин-Скопје DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1953-deinstitutionalization-as-a-precondition-for-integration-in-the-social-community-for-children-with-hard-mental-retardation
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје, Македонија A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1969-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism
REHABILITATION OF PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
Swiss"; mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {mso-style-next:Normal; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2054-rehabilitation-of-persons-with-cerebral-palsy
EARLY TREATMENT OF CHILDREN WHIT INTRACRANIAL HEMORRHAGES IN THE ADVISORY INSTITUTION FOR DEVELOPMENT IN BITOLA
type="text/css">so-level-number-format%3Abullet%3B%0A%09mso-level-text%3A%EF%82%B7%3B%0A%09mso-level-tab-stop%3A.25in%3B%0A%09mso-level-number-position%3Aleft%3B%0A%09margin-left%3A.25in%3B%0A%09text-indent%3A-.25in%3B%0A%09font-family%3ASymbol%3B%7D%0Aol...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2208-early-treatment-of-children-whit-intracranial-hemorrhages-in-the-advisory-institution-for-development-in-bitola
THE PRESENSE IN THE PRESCHOOL INSTITUTIONS-PRECONDITION FOR SUCESSFUL EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WHIT SPECIAL NEEDS
div.MsoBodyText2 {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2436-the-presense-in-the-preschool-institutions-precondition-for-sucessful-education-and-rehabilitation-of-children-whit-special-needs
SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH MALIGNANT DISEASES
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЦА ТА ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СРЕДИНА Горан НЕДОВИЌ 1 Зора ЈАЧОВА 2 Драган РАПАИЌ 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SOCIAL FUNCTIONING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2564-social-functioning-of-children-with-malignant-diseases
APPRAISAL OF THE ORTOGRAPHY LEVEL OF THE HANDWRITING IN EASY MENTAL RETARDED CHILDREN
ПРОЦЕНА НА ПРАВОПИСНОТО НИВО НА РАКОПИСОТ КАЈ ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ Анета Т. ХРИСТОВА, 1 Силвана ФИЛИПОВА 2 ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола 1 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас –Скопје 2 APPRAISAL OF THE ORTOGRAPHY LEVEL OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2579-appraisal-of-the-ortography-level-of-the-handwriting-in-easy-mental-retarded-children
DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA
ПРИКАЗ НА СЛУ Ч АЈ НА ДЕТЕ СО АЛАЛИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Специјален Завод-Демир Капија DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA Mare STOJMENOVSKA Silvana FILIPOVA Special Institute-Demir Kapija Вовед Introduction Алалијата е состојба на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1939-description-of-child-with-alalia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 1,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 1,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/194-1998/1998-1-info/2175-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-11998
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2581-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report
НИВО НА ДОЖИВУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНА ЦЕЛОСТ КАЈ РАЗВОЈНИТЕ ДИСПРАКСИЧНИ И ДИСГНОСТИЧКИ РАСТРОЈСТВА
Драгослав КОПАЧЕВ, Владимир ТРАЈКОВСКИ НИВО НА ДОЖИВУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНА ЦЕЛОСТ КАЈ РАЗВОЈНИТЕ ДИСПРАКСИЧНИ И ДИСГНОСТИЧКИ РАСТРОЈСТВА Вовед Во богатата невролошка, психијатриска и психолошка литература наидуваме на разни називи и дефиниции што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2088-2009-08-07-16-09-32
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Верица ПЕТРОВА 1 , Ристо ПЕТРОВ 2 Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1967-treatment-of-children-with-autism-within-the-group-of-children-with-mental-retardation
THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА Лидија БАЈЛОЗОВА Сојуз на дефектолози на Рапублика Македонија THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS Lidija BAJLOZOVA Association of Special Educators and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2019-the-role-of-special-teacher-in-special-education-and-rehabilitation-diagnosis
THE INFLUENCE OF THE EXERCISES FOR REEDUCATION OF THE PHYSICOMOTORAL FUNCTIONS FOR MANIPULATION ABILITY OF THE ARMS OF HARD DISABLED PERSONS
Ристо ПЕТРОВ ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕЖБИТЕ ЗА РЕЕДУКАЦИЈА НА ПСИХОМОТОРИКАТА НА СПОСОБНОСТА ЗА МАНИПУЛАТИВНА ВЕШТИНА НА РАЦЕТЕ КАЈ ТЕШКО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ ЛИЦА Последниве години на планот на работното ангажирање на тешко ментално ретардираните лица се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/265-1998/1998-1-articles/2145-2009-08-09-17-24-38
THE INFLUENCE OF THE EXERCISES FOR REEDUCATION OF THE PHYSICOMOTORAL FUNCTIONS FOR MANIPULATION ABILITY OF THE ARMS OF HARD DISABLED PERSONS
Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/266-1998/1998-1-abstracts/2169-the-influence-of-the-exercises-for-reeducation-of-the-physicomotoral-functions-for-manipulation-ability-of-the-arms-of-hard-disabled-persons

Results 1 - 18 of 18

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in