Assuming библиографија is required, the following results were found.

Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1811-bibliography
preface1-22008
PREFACE BY THE EDITORIAL BOARD Respected readers, In the year when the Institute of Special Education and Rehabilitation at the Faculty of Philosophy in Skopje celebrates the 15 anniversary of its existence, the Journal of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1817-preface1-22008
BIBLIOGRAPHY 01/02 2008
БИБЛИОГРАФИЈА Александра КАРОВСКА Филозофски Факултет Институтот за дефектологија BIBLIOGRAPHY Aleksandra KAROVSKA Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation UDK: 0121:376.01.8-05 Andrews JF. Deaf people – evolving...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1819-bibl0801
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY
Приказ на книга ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА Владимир E. Трајковски Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт задефектологија A review of a book PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY Vladimir E. Trajkovski Goran AJDINSKI Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1950-physiology-and-functional-anatomy
Д-р Горан Ајдински: “КАРАКТЕРИСТИКИ ВО РАЗВОЈОТ КАЈ ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ”
Владимир ТРАЈКОВСКИ Д-р Горан Ајдински: “КАРАКТЕРИСТИКИ ВО РАЗВОЈОТ КАЈ ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ” Книгата “ Карактеристики во развојот кај лесно ментално ретардираните ученици " претставува преработена и дополнета верзија на докторската...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/237-2000/2000-3-4-reviews/2108-2009-08-08-19-41-21
ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА КАКО СИСТЕМ И РЕАЛИЗАЦИЈА Кон изданието на книгата “ОСНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОШКАТА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА” од д-р Љупчо Ајдински, д-р Горан Ајдински и Зоранчо Михаилов
Кирил ТЕМКОВ ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА КАКО СИСТЕМ И РЕАЛИЗАЦИЈА Кон изданието на книгата “ ОСНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОШКАТА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ” од д-р Љупчо Ајдински, д-р Горан Ајдински и Зоранчо Михаилов Излегувањето на книгата “Основи на дефектолошката теорија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/254-1999/1999-1-2-reviews/2278-2009-08-16-13-01-16
A SURVAY ON THE DEVELOPMENT OF THE PUBLICATION ACTIVITY IN THE FIELS OF PROTECTION, REHABILITATION, UPBRING-ING AND EDUCATION OF PERSON WITH DI-FICULTIES IN DEVELOPMENT IN MACEDONIA (1949-1999)
Величко АНДРЕЕВСКИ, Љупчо АЈДИНСКИ ПРЕГЛЕД НА РАЗВОЈОТ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА , РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА , ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ ВО МАКЕДОНИЈА (1949 - 1999) Вовед Со оглед на тоа што до...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/250-1999/1999-3-4-reviews/2313-1949-1999
“МЕТОДИКА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА”
Зора ЈАЧОВА НАДЕЖДА Д. ДИМИЌ: “ МЕТОДИКА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА ” Во рамките на востановената едиција на книги од страна на Дефектолошкиот факултет во Белград е објавена и книгата на д-р Надежда Д. Димиќ со наслов: Методика на артикулацијата , 1 што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/275-1997/1997-2-reviews/2413-2009-08-23-03-54-31
ЛИТЕРАТУРА
БИБЛИОГРАФИЈА Алабашовска-Димовска Лена, Компаративно истражување за воспитно-образовните вредности, "Круг", Скопје, 1997. Bastasic Z., Pubertet i adolescencija, Skolska knjiga, Zagreb, 1995. Гоцевски Трајан, Економика на образованието, "Македонска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/195-1997/1997-4-info/2516-2009-08-27-09-51-11
EDITORIAL PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТАstyle="width:18.45pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="25"> Почитувани читатели ,style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333"> Се наоѓаме пред новиот број на списанието Дефектолошка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/117-2011/2011-1-2-info/2628-editorial-preface
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофскифакултет Институтзадефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Instituteof Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2775-bibliography-2013-3-4
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Ана ПЕТКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Ana PETKOVSKA “Ss Cyril and Methodius” University...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2926-bibliography-3-4-2015
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ , Скопје, Република Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Filip...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2957-bibliography
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/299-2016/2016-3-4-info/2980-bibliography
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/305-2017/2017-1-2-info/2995-bibliography
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3020-bibliography
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
КОН ЧЕТИРИГОДИШНОТО ИЗЛЕГУВАЊЕ НА СПИСАНИЕТО “ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА” (1997-2000Г
д-р Љ. Ајдински и В. Андреевски уредници на списанието “Дефектолошка теорија и практика " КОН ЧЕТИРИГОДИШНОТО ИЗЛЕГУВАЊЕ НА СПИСАНИЕТО “ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА” (1997-2000Г ) СТЕПЕНОТ НА РАЗВОЈОТ НА СТРУЧНО-НАУЧНАТА МИСЛА И ПРАКТИКАТА ВО...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2089-1997-2000

Results 1 - 20 of 30

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in