Assuming adhd is required, the following results were found.

HYPERACTIVE CHILD`S DISTURBED ATTENTION AS THE MOST COMMON CAUSE FOR LIGHT FORMS OF MENTAL DEFICIENCY
gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/266-1998/1998-1-abstracts/2158-hyperactive-childs-disturbed-attention-as-the-most-common-cause-for-light-forms-of-mental-deficiency
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 3-4, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 3-4,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/135-2009/2009-3-4-info/2561-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-10issue-3-42009
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
ORGANIZATION OF INTERNATIONAL CONFERENCE: MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „СОВРЕ­МЕ­НИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“ Ирена НОВАЧЕСКА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет Институт задефектологиј a ORGANIZATION OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2730-organization-of-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
ПОДГОТОВКА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОВ Р ЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ “ Маја ФИЛИПОВСКА Mагистер по специјална едукација и рехабилитација PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2750-preparation-of-the-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофскифакултет Институтзадефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Instituteof Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2775-bibliography-2013-3-4
THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Full Text
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦnormal"> Нада ПОП-ЈОРДАНОВА ЈЗУ Универзитетска к линика за детски болести , Скопјеheight:8.2pt" valign="top" width="29"> Executive...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2650-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-full-text
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/299-2016/2016-3-4-info/2967-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-3-4-2016
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia
THE PARENTAL PREDICTORS OF CHILD’S ATTACHMENT SECURITY AND THE MODERATION ROLE OF CHILD’S DISABILITY: REFRAMING PARENTING PROGRAMS FOR FAMILIES WITH CHILDREN AFFECTED BY NEUROLOGICAL ILLNESS
РОДИТЕЛСКИТЕ ИНДИКАТОРИ НА СИГУРНОСНАТА ПРИВРЗАНОСТ НА ДЕТЕТО И УМЕРЕНАТА УЛОГА НА ТЕЛЕСНИТЕ НАРУШУВАЊА КОИ ГИ ИМА ДЕТЕТО: ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈСТВА ВО КОИ ДЕЦАТА СЕ АФЕКТИРАНИ ОД НЕВРОЛОШКА БОЛЕСТ 1 Андреа КАПУТО, 2 Габриела...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3047-the-parental-predictors-of-childs-attachment-security-and-the-moderation-role-of-child-s-disability-reframing-parenting-programs-for-families-with-children-affected-by-neurological-illness
SELF-PERCEIVED COMPETENCIES AND TRAINING NEEDS OF SOCIAL WELFARE SYSTEM PROFESSIONALS FOR WORKING WITH BEHAVIOURAL ADDICTIONS
Сопствена перцепција за компетенциите и потребата за обуки кај професионалците за системот на социјална добросостојба при работата со бихејвиорални зависности Сабина МАНДИЌ, Невен РИЦИЈАШ, Дора ДОДИК ХУНДРИЌ SELF-PERCEIVED COMPETENCIES AND TRAINING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/334-2019/2019-1-2-articles/3104-self-perceived-competencies-and-training-needs-of-social-welfare-system-professionals-for-working-with-behavioural-addictions
DISORDERS OF THE SOUND ARTICULATION IN PRETERM CHILDREN
НАРУШУВАЊА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА НА ГЛАСОВИТЕ КАЈ ПРЕДВРЕМЕНО РОДЕНИ ДЕЦА Весела МИЛАНКОВ 1 Александра МИКОВ 2 Институт за здравствена заштита на деца и младинци - Војводина 1 Клиника за детска хабилитација и рехабилитација - Нови Сад 2 DISORDERS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2570-disorders-of-the-sound-articulation-in-preterm-children
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
ATITUDES OF ISRAELI AND SLOVAK STUDENT – TEACHER TOWARDS THE INCLUSION OF STUDENTD WITH SPECIAL NEEDS IN MAINSTREAM EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY
СТАВОВИ НА ИЗРАЕЛСКИТЕ И СЛОВАЧКИТЕ СТУДЕНТИ-НАСТАВНИЦИ ВО ОДНОС НА ИНКЛУЗИЈАТА НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА Цафи ТИМОР 1 Јана ХАРТАНСКА 2 1 Кибуцов колеџ за образование, технологија и уметност, Тел Авив,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2757-atitudes-of-israeli-and-slovak-student-teacher-towards-the-inclusion-of-studentd-with-special-needs-in-mainstream-education-a-comparative-study
A multi-function app for supporting reading and writing ability – teachers’ perspective
Мултифункционална апликација за поддршка на способностите за читање и пишувања – од перспектива на наставникот Линда ФАЛТ Камила НИЛВИУС Линеус Универзитет, Шведска Оддел за педагогија и учење, Вахјо, Шведска Научен труд / Scientific paper Примено /...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/334-2019/2019-1-2-articles/3095-a-multi-function-app-for-supporting-reading-and-writing-ability-teachers-perspective
AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2581-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report
SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОРЕГУЛАЦИЈАТА НА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Харис МЕМИШЕВИЌ 1,2 1 Универзитет во Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина 2 Центар за едукација и рехабилитација Меденица, Сараево, Босна и Херцеговина...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2938-self-regulation-in-children-with-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 31

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in