Assuming employment is required, the following results were found.

Authorship statement form
Word PDF Authorship statement form Manuscript Title: Manuscript No .: Name of the author: Byline: JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Dear Authors, After receiving your manuscript for publicationin the Journal of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authorship-statement-form
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1811-bibliography
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 7 Issue 3-4, 2007
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 8,Issue 3-4,2007 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/174-2007/2007-3-4-info/1859-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-7-issue-3-4-2007
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION abstract
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1862-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization-abstract
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES abstract
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1971-support-for-people-with-disabilities-abstract
FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER”
ПРВ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО СУРДОЛОГИЈА - „ ДА ЈА ПОБЕДИМЕ ТИШИНАТА ЗАЕДНО “ FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER” Александра КАРОВСКА Филозофски...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1977-first-congress-with-an-international-participation-for-the-surdology-students-let-us-overcome-the-quietness-together
SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND INTEGRATION IN THE PROCESS OF HUMANISATION OF THE LIFE CONDITIONS OF DISABLED PERSONS
НЕКОИ АСПЕКТИ И РЕЛАЦИИ МЕЃУ АЛТРУИЗМОТ, СОЦИЈА­ЛИЗА­ЦИ­ЈАТА И ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ХУМАНИЗАЦИЈА НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП Тонче ТРАЈКОВСКИ Величко АНДРЕЕВСКИ SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1999-some-aspects-and-relations-between-altruism-socialization-and-integration-in-the-process-of-humanisation-of-the-life-conditions-of-disabled-persons
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN FROM SPECIAL INSTITUTE IN DEMIR KAPIJA
ПРОЦЕСОТ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦА ОД СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 Скопје, Македонија PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2001-process-of-deinstitutionalization-of-children-from-special-institute-in-demir-kapija
VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY
Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Vesna KOSTIKJ-IVANOVIKJ ПОСЕТА НА СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШНИ УСТАНОВИ ВО ГЕРМАНИЈА VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY Преку проект на Темпус „Во фокус”, кој се спроведува на Институтот за дефектологија при Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2049-visit-of-special-schools-and-institutions-in-germany
DEVELOPMENTAL PROBLEM REGIONS WITH INSTITUTIONALLY INTEGRATED CHILDREN AT THE EARLIEST AGE
div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2437-developmental-problem-regions-with-institutionally-integrated-children-at-the-earliest-age
SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH MALIGNANT DISEASES
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЦА ТА ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СРЕДИНА Горан НЕДОВИЌ 1 Зора ЈАЧОВА 2 Драган РАПАИЌ 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SOCIAL FUNCTIONING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2564-social-functioning-of-children-with-malignant-diseases
Manifesto
Манифест Manifesto Основни стандарди за здравствена грижа за лицата со интелектуални пречки во развојот Ротердам 2003 Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities Rotterdam 2003 Примено: 22.05.2010 Прифатено: 14.06.2010 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2623-manifesto
TOWARDS LIVING IN THE COMMUNITY: The actual conditions and future challenges
КОН ЖИВЕЕЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА: Актуелни состојби и идни предизвици Оливера РАШИЌstyle="mso-bidi-font-style:normal"> Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологијаmso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2640-towards-living-in-the-community-the-actual-conditions-and-future-challenges
SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERS
СИМПОЗИУМ : РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И РАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERSВалентина ДУКОВСКА"> Valentina DUKOVSKA ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести – СкопјеPHO University Children’s Hospital, Skopje Примено...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2663-symposium-early-intervention-and-developmental-disorders
THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILIES - SUCCESS AND BEHAVIOR OF THE STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА СЕМЕЈСТВАТА – УСПЕХОТ И ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Дита ТОРТЕ-ЧИЧЕ0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;layout-grid-mode:char"> Посебно основно училиште Иднина-Скопје Дита Торте Чиче го одбрани...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/113-2011/2011-3-4-thesis-abstracts/2666-the-quality-of-life-of-the-families-success-and-behavior-of-the-students-with-intellectual-disabilities
INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME - Abstract
ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ Невзета САЛИХОВИЌ 1 , Селма ХАСАНБАШИЌ 2 , Лејла БЕГИЌ 1 1 Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација 2 Институт за посебно образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2675-incidence-of-stuttering-in-school-age-children-with-down-syndrome-abstract
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq

Results 1 - 20 of 94

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in