Assuming autism is required, the following results were found.

IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM abstract
ИМУНОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА АУТИЗМОТ Мирко Ж. СПИРОСКИ Медицински факултет Институт за имунобиологија и хумана генетика Скопје, Македонија IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM Mirko Zh. SPIROSKI Faculty of Medicine Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1957-immunologycal-approach-to-the-diagnosis-of-autism-abstract
REHABILITATION OF AUTISM WITH IMMUNE MODULATION THERAPY abstract
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АУТИЗМОТ СО ИМУНО-МОДУЛАЦИСКА ТЕРАПИЈА Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија и Центар за интегрирани биосистеми, Државен универзитет на Јута, Логан, Јута 84322, САД REHABILITATION OF AUTISM WITH IMMUNE MODULATION THERAPY Vijendra K....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2044-rehabilitation-of-autism-with-immune-modulation-therapy
ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ
Владимир ТРАЈКОВСКИ Мирко СПИРОСКИ Институт за дефектологија, Филозофски факултет и Институтот за имунологија при Медицински факултет, Скопје ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ Вовед Инфантилниот аутизам е еден од најтешките синдроми што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2057-2009-08-04-15-24-18
AUTISM AND TUBEROUS SCLEROSIS
Драгослав КОПАЧЕВ, Владимир ТРАЈКОВСКИ АУТИЗАМ И ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА Вовед Туберозната склероза ( ТС ) (MIM 191100), според класичниот опис се карактеризира со: епилепсија, ментална ретардација и ангиофиброми на лицето , а во поново време описот е...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2095-2009-08-08-16-59-22
ATTITUDES AND OPINIONS OF EMPLOYERS, EMPLOYEES AND PARENTS ABOUT THE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СТАВОВИ И РАЗМИСЛУВАЊА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ, ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Тања СТАНКОВА ¹ Владимир ТРАЈКОВСКИ ² невработен дефектолог¹ Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/120-2010/2010-3-4-abstracts/2611-2011-02-08-13-41-15
Editorial Board
Editorial Board Olivera Rashikj -Canevska, PhD – Editor-in-Chief Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University "Ss Kiril and Metodij", Skopje, Republic of Macedonia. oliverarasic@ fzf.ukim.edu.mk Olivera Rashikj...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-board
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM abstract
НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM Dragoslav KOPACHEV Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1955-neuropsychological-development-dynamic-approach-in-children-with-autism-abstract
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје, Македонија A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1969-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism
ETIOLOGY OF AUTISM abstract
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Резиме Abstract...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1992-etiology-of-autism-abstract
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM abstract
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2020-inovations-in-therapy-of-autism-abstract
GENETIC ASPECTS OF AUTISM
div.MsoBodyText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; line-height:12.0pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2429-genetic-aspects-of-autism
XI AUTISM-EUROPE INTERNATIONAL CONGRESS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } XI ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА АУТИЗАМ ЕВРОПА Јасмина ТРОШАНСКА Македонско научно здружение за аутизам Филозофски факултет Скопје, Р. Македонија XI AUTISM-EUROPE INTERNATIONAL CONGRESS Jasmina TROSHANSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2956-xi-autism-europe-international-congress
MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND
ЧЛЕНОВИ НА МНЗА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗАМ ВО ПОЛСКА Василка ГАЛЕВСКА Студент на последипломски студии на Институтот за дефектологија, Филозофски факултет MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND Vasilka GALEVSKA Student of post-graduated...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1816-mssa-members-at-a-conference-for-autism-in-poland
OPINIONS AND ATTITUDES OF PARENTS AND STUDENTS FOR SEXUAL DEVELOPMENT, SEXUAL BEHAVIOR AND GENDER IDENTITY OF PERSONS WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ABSTRACT
СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА РОДИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА СЕКСУАЛИОТ РАЗВОЈ, ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЛОВ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бисера МЛАДЕНОВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2589-opinions-and-attitudes-of-parents-and-students-for-sexual-development-sexual-behavior-and-gender-identity-of-persons-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2765-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability
The Neuropathology of Autism: A Selective Review abstract
НЕВРОПАТОЛОГИЈА НА АУТИЗАМ: СЕЛЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД Мануел Ф . КАЗАНОВА 1 , Меган М ОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки THE NEUUROPATHOLOGY OF AUTISM: A SELECTIVE REVIEW Manuelstyle="line-height: 1.3em;">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1893-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review-abstract
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA Clinical Center,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1968-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism-abstract
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија, 1 Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1929-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia-abstract
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/305-2017/2017-1-2-info/2995-bibliography
CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СОСТОЈБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАСОКИ ВО РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1962-condition-organization-and-directions-in-solving-the-problem-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract

Results 141 - 160 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in