Assuming autism is required, the following results were found.

THE EFFECT OF USING AUDIO-VISUAL AIDS VERSUS PICTURES ON FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY LEARNING OF INDIVIDUALS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕФЕКТИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ПОМАГАЛА НАСПРОТИ СЛИКИ ПРИ УЧЕЊЕ СТРАНСКИ ЈАЗИК КАЈ ЛИЦА СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Захра Садат НУРИ Мохамед Таџи ФАРВАРДИН Оддел за предавање англиски јазик,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2961-the-effect-of-using-audio-visual-aids-versus-pictures-on-foreign-language-vocabulary-learning-of-individuals-with-mild-intellectual-disability
Authors instructions
Word PDF Authors instructions The Journal of Special Education and Rehabilita­tion . (JSER) ( ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilita­tion of the Faculty of Philoso­phy in Skopje, Macedonian...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authors-instructions
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
20 YEARS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - A PERIOD OF CONTINUOUS DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } 20 ГОДИНИ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА - ПЕРИОД НА КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Дончо ДОНЕВ 2 1 Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3008-20-years-journal-of-special-education-and-rehabilitation-a-period-of-continuous-development
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3011-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development
PRAGMATIC ABILITIES OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРАГМАТИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Матеја ШИЛЦ 1 Мајда ШМИДТ 2 Стане КОШИР 3 1 Основно училиште „Густава Шилиха“ Марибор, Словенија 2 Педагошки факултет УМ, Марибор,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3012-pragmatic-abilities-of-pupils-with-mild-intellectual-disabilities
HOSTING THE FOURTH PARRENT TRAINING THROUGH THE PROJECT FOR POSITIVE PARENTING - ESIPP
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3023-hosting-the-fourth-parrent-training-through-the-project-for-positive-parenting-esipp
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 18, Issue 3-4, 2017
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3017-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-18-issue-3-4-2017
NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY SCHOOLS IN JORDAN
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3057-nations-relief-and-work-agency-schools-in-jordan
PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3055-project-evaluation-of-the-integration-of-students-with-special-needs-in-the-united
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 1-2, 2018
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 1-2, 2018 Contents [ PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey From practice to practice World experience and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/316-2018/2018-1-info/3065-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-19-issue-1-2-2018
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ДОМУВАЊЕ Даниела ТАМАШ Санела СЛАВКОВИЌ QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING Daniela TAMAŠ Sanela SLAVKOVIĆ Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3071-quality-of-life-of-people-with-intellectual-disability-in-different-types-of-housing
SEXUAL ISSUES OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY (PWID): RESEARCHES IN JORDAN
СЕКСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ: ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЈОРДАН Родаина Кадер АЛ-ТАРАВЕН Факултет за едукациски науки Му’тах Универзитет Карак – Јордан Примено: 16.05.2018 Прифатено: 01.10.2018 УДК 37.011.33:613.88-056.34(569.5) SEXUAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3086-sexual-issues-of-the-persons-with-intellectual-disability-pwid-researches-in-jordan
naslovna
*** Last issue is published March,2019 *** WELCOME to the official web site of JSER AIMS AND SCOPE Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) (ISSN 1409-6099) is a multidisciplinary peer reviewed international journal edited by the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/78-journal/1983-naslovna
BIBLIOGRAPHY 01/02 2008
БИБЛИОГРАФИЈА Александра КАРОВСКА Филозофски Факултет Институтот за дефектологија BIBLIOGRAPHY Aleksandra KAROVSKA Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation UDK: 0121:376.01.8-05 Andrews JF. Deaf people – evolving...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1819-bibl0801
news02-01-208
mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"MAC C Times"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;}...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1823-news02-01-208
SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ЗАШТИТА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (развој и состојба, законска рамка, новини и предизвици, предлози) Одржано предавање на 16 и 17 ноември 2006 годи на на Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1917-service-institutions-in-macedonia-for-care-education-and-rehabilitation-of-children-with-special-education-needs
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2006
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 1-2,2006 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Social and adultaspects From practice to...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/177-2006/2006-1-2-info/1954-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2006
EDUCATIVE SEMINAR IN VETERNIK
QFormat="true" Name="heading 5"/>Name="Light Shading"/>Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>Accent 4"/>SemiHidden="false"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1978-educative-seminar-in-veternik

Results 41 - 60 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in