Assuming autism is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2004
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 5,Issue 3-4,2004
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/180-2004/2004-3-4-info/2013-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2004
БИБЛИОГРАФИЈА
БИБЛИОГРАФИЈА Петров Р., Копачев Д., Петрова В.: За децата со аутизам. Друштво за помош на децата со аутизам во Република Македонија. Скопје, 2000. Арнаудова В., Ачковска-Лешкоска Е.: Надарено дете. Филозофски факултет, Скопје, 2000. Марковска С.,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/189-2000/2000-1-2-info/2074-2009-08-06-23-26-47
JSER LIST of REVIEWERS
JSER LIST of REVIEWERS We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before January 20, 2014 , but please...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2545-jser-list-of-reviewers
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 11, Issue 3-4, 2010
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 3-4,2010
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/123-2010/2010-3-4-info/2610-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-12issue-3-42010
EDITORIAL PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТАstyle="width:18.45pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="25"> Почитувани читатели ,style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333"> Се наоѓаме пред новиот број на списанието Дефектолошка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/117-2011/2011-1-2-info/2628-editorial-preface
TOWARDS LIVING IN THE COMMUNITY: The actual conditions and future challenges
КОН ЖИВЕЕЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА: Актуелни состојби и идни предизвици Оливера РАШИЌstyle="mso-bidi-font-style:normal"> Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологијаmso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2640-towards-living-in-the-community-the-actual-conditions-and-future-challenges
LIST OF REVIEWERS
We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before February 20, 2013 , but please contact us if you think...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/2647-list-of-reviewers
DOWN SYNDROME - A CHALLENGE FOR THE PARENTS, SUPPORT FOR MATURITY OF THE SOCIETY- A TRIBUNE
DOWN-СИНДРОМ ПРЕДИЗВИК ЗА РОДИТЕЛОТ, ПОДДРШКА ЗА ЗРЕЛОСТ НА ОПШТЕСТВОТО – ТРИБИНА Розалија ДАВКОВСКА Студент на постдипломски студии, Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:06.11.2011 Прифатено: 11.12.2011 UDK: 364-787:616.899(049.3)...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2685-down-syndrome-a-challenge-for-the-parents-support-for-maturity-of-the-society-a-tribune
JSER LIST of REVIEWERS
We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before September 10th, 2013 , but please contact us if you...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2777-jser-list-of-reviewers-2013-3-4
AN EVIDENCE-BASED ANALYSIS OF SELF-REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT WRITING INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } АНАЛИЗА НА САМОРЕГУЛИРАЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА ПИШУВАЊЕТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО, БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ Ареј АЛХАРБИ Британи Л. ХОТ Бет А. ЏОНС Харвета Р. ХЕНРИ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2911-an-evidence-based-analysis-of-self-regulated-strategy-development-writing-interventions-for-students-with-specific-learning-disabilities
PASSING STANDARDIZED ASSESSMENTS WITH FADING PROMPTS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПОЛАГАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИТЕ ОЦЕНУВАЊА СО ИЗБЛЕДУВАЊЕ НА НАСОЧУВАЊАТА Еми Мари ГРИН Универзитет Кларион Северноцентрален универзитет, САД PASSING STANDARDIZED ASSESSMENTS WITH FADING PROMPTS Amy Marie GREENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2912-passing-standardized-assessments-with-fading-prompts
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 , Даниела БРАТКОВИЌ 1 , Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2779-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-full-text
WHAT WE KNOW ABOUT “ATTACHMENT DISORDERS” IN CHILDHOOD
ШТО ЗНАЕМЕ ЗА „НАРУШУВАЊАТА ВО ПРИВРЗУВАЊЕТО“? ПАТРИЦИЈА ВЕЛОТИ 1 СИМОНА ДИ ФОЛКО 2 ЏУЛИО ЧЕЗАРЕ ЗАВАТИНИ 2 1 Институт за образовни науки, Универзитет Џенова, Италија 2 Институт за динамична и клиничка психологија, Универзитет Сапиенца, Рим, Италија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2742-what-we-know-about-attachment-disorders-in-childhood
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: STRESS AND SUPPORT
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ : СТРЕС И ПОДДРШКА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌsans-serif;"> Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Македонија PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: STRESS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2715-parents-of-children-with-developmental-disabilities-stress-and-support
FAMILIES’ FIRST IN EARLYCHILDHOOD INTERVENTION.A THEORETICAL APPROACH TOWARDS PARENT’S INVOLVEMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF THE EARLY CHILDHOOD INTERVENTION
УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАНОТО ДЕТСТВО. ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН УЧЕСТВОТО НА РОДИТЕЛОТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО РАНОТО ДЕТСТВО Manfred PRETIS Медицински факултет, Хамбург, Германија FAMILIES’ FIRST IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2672-families-first-in-earlychildhood-interventiona-theoretical-approach-towards-parents-involvement-and-increase-of-efficiency-of-the-early-childhood-intervention
EXAMINING THE FACTOR STRUCTURE OF AN EARLY CHILDHOOD SOCIAL EMOTIONAL SCREENING ASSESSMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ПРОЦЕНА НА ЕМОТИВНО-СОЦИЈАЛНИOT СКРИНИНГ ВО РАНИOT ДЕТСКИ РАЗВОЈ Чи-Ју ЧЕН 1 Алберто ФИЛГУЕИРАС 2 Џејн СКВАЈРЕС 3 Хесус ЛАНДЕИРА-ФЕРНАНДЕЗ 4 1 Универзитет во Орегон,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2986-examining-the-factor-structure-of-an-early-childhood-social-emotional-screening-assessment
CORRELATION BETWEEN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND STRESS IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN RELATION TO THE TYPE OF HOUSING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ АГРЕСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ И СТРЕСОТ КАЈ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ОДНОС НА ТИПОТ НА ДОМУВАЊЕ Даниела ТАМАШ 1 Ненад ГЛУМБИЌ 2 Шпела ГОЛУБОВИЌ 1 1 Оддел за специјална рехабилитација и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2988-correlation-between-aggressive-behaviour-and-stress-in-people-with-intellectual-disability-in-relation-to-the-type-of-housing
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 17, Issue 1-2, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 1-2, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2945-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-1-2-2016
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 3-4, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 3-4, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/239-2014/2014-3-4-info/2855-jser-volume15-2014-3-4

Results 61 - 80 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in