Assuming development is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2005
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmashref="#social"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/179-2005/2005-1-2-info/1979-abstractjournal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2005
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2005 (original)
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 3-4,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#social">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/178-2005/2005-3-4-info/1980-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2005-original
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA Zora JACHOVA Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1987-inclusive-education-of-children-with-special-needs-in-republic-of-macedonia
REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE
ОСВРТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE Georgi GRUJEVSKI Association of Organizations for Disabled People of Macedonia...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2006-review-on-law-for-employement-of-disabled-people
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2021-inovations-in-therapy-of-autism
PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES abstract
ПСИХОТЕРАПИЈА НА ДЕТСКИ СТРАВОВИ ПРИ ЗАБОЛУВАЊА И СОМАТСКИ ПОВРЕДИ Ивајло ПЕТРОВ СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП Република Бугарија PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES Ivajlo PETROV SU “St. Climent Ohridski” FNPP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2023-psychical-therapy-of-childrens-fears-due-to-diseases-and-somatic-injuries-abstract
IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE abstract
ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Величко АНДРЕЕВСКИ Сојуз на дефектолози на Република Македонија IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE Velichko...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2027-importance-of-social-work-in-implementation-of-social-care-for-disabled-people-abstract
REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA Abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО СТЕКНАТА АФАЗИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Логопедска амбуланта, здравствен дом - Неготино (подрачна единица на Завод за слух, говор и глас - Скопје) REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA Mare STOJMENOVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2029-review-of-a-case-of-child-with-acquired-aphasia-abstract
SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 1946-1996
ПРЕГЛЕД ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1946-1996 SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2036-survey-of-establishing-institutional-system-for-care-education-and-rehabilitation-of-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-in-the-period-1946-1996
CELEBRATION OF THE WORLD DAY OF DISABLED PEOPLE – “3 DECEMBER”
Георги ГРУЈЕВСКИ Georgi GRUJEVSKI ОДБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ - " 3-ТИ ДЕКЕМВРИ " CELEBRATION OF THE WORLD DAY OF DISABLED PEOPLE – “3 DECEMBER” Во организација на заедницата на инвалидските организации на Македонија, Сојузот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/227-2004/2004-3-4-news/2042-celebration-of-the-world-day-of-disabled-people-3-december
20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION
Марија БАШЕСКА Marija BASHESKA 20 ГОДИНИ ИНФОРМАТИВНА ЕМИСИЈА ЗА ГЛУВИ НА МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА СО ГЕСТОВЕН ГОВОР 20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION Глувоста-на која ñ се посвети науката, човештвото,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/227-2004/2004-3-4-news/2043-20-year-information-program-broadcasting-with-sign-language-on-macedonian-television
IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM
Vladimir TRAJKOVSKI Mirko SPIROSKI IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM Infantile autism is one of the most disabling illnesses of neurological, emotional and intellectual development. The cause of autism remains unknown. However, recent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2053-imunodiagnostic-and-immunotherapy-of-autism
ФРАГИЛНИОТ Х-СИНДРОМ И МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
Ана МОМИРОВСКА Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија, Македонска академија на науките и уметностите ФРАГИЛНИОТ Х-СИНДРОМ И МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА Клиничка слика Главен симптом кај пациентите со фрагилен X-синдром е менталната...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2056-2009-08-04-15-18-40
ДОМИНАНТНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА НА ГОРНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА
Силвана ФИЛИПОВА, Ристо ПЕТРОВ ДОМИНАНТНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА НА ГОРНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Вовед Латерализацијата се остварува постепено со текот на созревањето на ЦНС. Имаме десна и лева страна на телото, десни...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2067-2009-08-05-22-35-17
ПРИМЕНА НА ГРУПНИОТ ОБЛИК НА НАСТАВНАТА РАБОТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ
Јасмина КОВАЧЕВИЌ ПРИМЕНА НА ГРУПНИОТ ОБЛИК НА НАСТАВНАТА РАБОТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Досегашните истражувања покажаа дека наставниот процес е сиромашен како по применуваните методи и медиуми, така и по наставните облици. И натаму...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2103-2009-08-08-19-20-41
THE IMPACT OF SOMATHOPEDICAL TREATMENT OF THE VITEL CAPACITY WITH EASY MENTALLY AND ISUFFICIANTLY DEVELOPED PUPILS
Roman";} h3 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; font-weight:normal; font-style:italic;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2115-the-impact-of-somathopedical-treatment-of-the-vitel-capacity-with-easy-mentally-and-isufficiantly-developed-pupils
THE DEFICITS OF PERCEPTUAL ABILITIES OF RISK BORN CHILDRENS
type="text/css">A0in%3B%0A%09margin-right%3A0in%3B%0A%09margin-bottom%3A6.0pt%3B%0A%09margin-left%3A0in%3B%0A%09text-align%3Ajustify%3B%0A%09text-indent%3A.5in%3B%0A%09mso-pagination%3Awidow-orphan%3B%0A%09font-size%3A10.0pt%3B%0A%09font-family%3A%22MAC%2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2117-the-deficits-of-perceptual-abilities-of-risk-born-childrens
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 3-4, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 3-4,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/188-2000/2000-3-4-info/2130-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-3-4-2000
THE PLACE AND THE ROLE OF THE PSYCHOLOGIST IN THE TEAM DETECTION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS
Е. БОЈАЏИЕВА, И. ДВОЈАКОВ, С. НИКОЛОВСКА МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО ТИМСКАТА ДЕТЕКЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Вовед Сложеноста на проблемите, порастот на причинските фактори што влијаат негативно врз развојот, инцеденцијата и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/265-1998/1998-1-articles/2137-2009-08-09-16-57-11
HYPERACTIVE CHILD`S DISTURBED ATTENTION AS THE MOST COMMON CAUSE FOR LIGHT FORMS OF MENTAL DEFICIENCY
gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/266-1998/1998-1-abstracts/2158-hyperactive-childs-disturbed-attention-as-the-most-common-cause-for-light-forms-of-mental-deficiency

Results 41 - 60 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in