Assuming epidemiological is required, and characteristics is required, the following results were found.

BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1811-bibliography
HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WHO ARE DEAF OR HARD-OF-HEARING
ЗДРАВСТВЕНИОТ КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ ЛИЦАТА КОИ СЕ ГЛУВИ ИЛИ ИМААТ ОШТЕТЕН СЛУХ Аника СМЕИЈЕРС1 Мартина Х. ЕНС-ДОКУМ 2 Бепие ван де БОГАРД 3,4 Ан Мари ОДЕСУЛУС-МАРФИ 1 Вовед Здравствените работници и групите на пациенти укажуваат дека лицата кои се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3081-health-related-quality-of-life-of-people-who-are-deaf-or-hard-of-hearing
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
AN EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF HEARING IMPAIRED CHILDREN ATTENDING SPECIAL SCHOOLS IN THE SERBIAN EDUCATION SYSTEM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ` ПРОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ КОИ ПОСЕТУВААТ ПОСЕБНИ УЧИЛИШТА ВО СРПСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ Радомир Бранислав АРСИЌ 1 Србољуб Властимир ЃОРЃЕВИЌ 2 1 Универзитет во Приштина -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3010-an-evaluation-of-the-quality-of-life-of-hearing-impaired-children-attending-special-schools-in-the-serbian-education-system
PREVALENCE OF NAIL BITING AMONG PRESCHOOL CHILDREN IN BITOLA - Full Text
ПРЕВАЛЕНЦИЈА НА ГРИЗЕЊЕТО НОКТИ КАЈ ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ ДЕЦА ВО БИТОЛА PREVALENCE OF NAIL BITINGlang="EN-US" new="" none="" repeat="" roman="" scroll="" serif="" times=""> AMONG PRESCHOOL CHILDREN IN BITOLA Домника РАЈЧАНОВСКА, 1 Бети ИВАНОВСКА ЗАФИРОВА, 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2652-prevalence-of-nail-biting-among-preschool-children-in-bitola-full-text
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 , Марија ЦАКИЌ 25.4pt" valign="top" width="284"> RISK FACTORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2657-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization
MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF HEARING COLLEGE STUDENTS
МЕРЕЊЕ НА САМОПОЧИТТА КАЈ ГЛУВИТЕ/НАГЛУВИТЕ СТУДЕНТИ Јин ЖЕНГ Институт за образовни науки, Редовен универзитет Џенгџоу , Кина Оддел за психологија, Национален универзитет Гјеонгсанг , Корејаvalign="top" width="25"> MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2723-measuring-self-esteem-of-deafhard-of-hearing-college-students
OCULAR DISORDERS IN INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME
ОКУЛАРНИ ПРОМЕНИ КАЈ ЛИЦА СО DOWN -ОВ СИНДРОМ Антонела ЉУБИЌ М-р Антонела Љубиќ ја одбрани својата докторска дисертација на 23. VI 2010 година на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, пред...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/124-2010/2010-3-4-thesis-abstracts/2624-ocular-disorders-in-individuals-with-down-syndrome
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2005 (original)
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 3-4,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#social">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/178-2005/2005-3-4-info/1980-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2005-original
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/193-1998/1998-2-3-info/2223-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-2-31998
Journal of Special Education and Rehabilitation blanko contents
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/9-uncategorised/2224-journal-of-special-education-and-rehabilitation-blanko-contents
AUTISM AND PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS
АУТИЗАМ И ПЕРВАЗИВНИ РАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА Владимир Е. Трајковски0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> AUTISM AND PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS Vladimir E. Trajkovski Ана ПЕТКОВСКАСтудент на последипломски студии Институт за дефектологија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2667-autism-and-pervasive-development-disorders
DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM”
Љупчо Ајдински Ljupcho AJDINSKI Д-Р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ: “ АУТИЗАМ ” DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM” Аутизмот како мошне сложен, семеен и општествен проблем, отсекогаш го поттикнува интересот кај голем број стручњаци и научници од целиот свет, а...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/233-2004/2004-1-2-reviews/2007-dr-vladimir-trajkovski-autism
The Neuropathology of Autism: A Selective Review
Невропатологија на аутизам: Селективен преглед Мануел Ф. КАЗАНОВА 1 , Меган МОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки The Neuropathology of Autism: A Selective Review Manuel F. CASANOVA 1 , Meghan MOTT 1 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1892-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2939-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија, 1 Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1929-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia-abstract
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 , Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1930-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia

Results 1 - 17 of 17

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in