Assuming exercises is required, the following results were found.

SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1804-sensitive-communication-and-interaction-through-the-principles-of-the-icdp-programme
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1825-cerebral-palsy-and-music-achievement
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARYSCHOOLS Goran AJDINSKI Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1872-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1883-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
TRANSITIONS OF THE CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE EARLY INTER­VEN­TION SERVICES IN THE REGULAR SCHOOLS
ТРАНЗИЦИИ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД СЕРВИСИТЕ ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛИШТА Александра КАРОВСКА 1 , Зора ЈА Ч ОВА 2 Постдипломец на Институт за дефектологија 1 Професор на Филозофски факултет Институт за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1894-transitions-of-the-children-with-disabilities-from-the-early-intersvenstion-services-in-the-regular-schools
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1936-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL EDUCATION
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВОЈОТ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL EDUCATION Natasha...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2017-tendencies-in-the-development-of-the-methodology-of-research-in-the-special-education
REHABILITATION OF PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
Swiss"; mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {mso-style-next:Normal; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2054-rehabilitation-of-persons-with-cerebral-palsy
PEDAGOGICAL PROCESS IN SPEECHREADING
Roman";} h3 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; font-weight:normal; font-style:italic;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2114-pedagogical-process-in-speechreading
AN EARLY INTERVENTION FOR CHILDREN WITH VISUAL HANDICAP
type="text/css">3A10.0pt%3B%0A%09font-family%3A%22MAC%20C%20Swiss%22%3B%0A%09mso-fareast-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%3B%0A%09mso-bidi-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%3B%7D%0A%40page%20Section1%0A%09%7Bsize%3A459.25pt%20649.2pt%3B%0A%09...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2433-an-early-intervention-for-children-with-visual-handicap
EARLY DETECTION OF LAW VISION WITH PRE-SCHOOL CHILDREN TRHOUG SYSTEMATIC CHECK-UPS AT THE AGE OF 3 AND 5 IN BITOLA
m:val="undOvr"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>QFormat="true" Name="Intense Quote"/>Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Dark...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2535-early-detection-of-law-vision-with-pre-school-children-trhoug-systematic-check-ups-at-the-age-of-3-and-5-in-bitola
SELFEVALUATION OF COMPETENCES OF THE SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS IN THE SPECIAL INSTITUTION
САМОЕВАЛУАЦИЈА НА КОМПЕНТЕНЦИИТЕ НА ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ ОД ПОСЕБНИТЕ УСТАНОВИ Наташа М. ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Даниела Б. ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија SELFEVALUATION OF COMPETENCES OF THE SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2548-selfevaluation-of-competences-of-the-special-educators-and-rehabilitators-in-the-special-institution
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2581-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
THE IMPORTANCE OF GROUP THERAPY USED IN THE TREATMENT OF STUTTERING
ЗНАЧЕЊЕТО НА ГРУПНАТА ТЕРАПИЈА ВО ТРЕТМАНОТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО Даринка ШОСТЕР 10cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИЌ 1,2 Силвана ФИЛИПОВА 3,4 Билјана ЛОЗАНОВСКА 5 1 Завод за психофизиолошки пореметувања и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2670-the-importance-of-group-therapy-used-in-the-treatment-of-stuttering
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia
Editorial Office
Editorial Office Editor-in-Chief: Olivera Rashikj-Canevska Deputy Editor: Technical Secretary: Filip Jurtoski Manuscript Editor : Srgjan Savikj Electron ic Publishing: Lector for Macedonian : Makedonka Bubevska Translator to and from Englishlanguage...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-office

Results 1 - 20 of 39

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in