Assuming infants is required, the following results were found.

DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА1 Ана ПОПОВСКА1 Даринка ШОСТЕР2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1798-developmental-level-of-thinking-operations-at-children-with-speech-impairments
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1991-early-intervention-of-children-with-disabilities
THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA
ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР, Лидија ДУБРОВСКА Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар Универзитетска болница,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2022-the-presence-of-adenoid-vegetations-and-nasal-speech-and-hearing-loss-in-relation-to-secretory-otitis-media
INTRODUCTION IN OTOACUSTIC EMISSIONS AND THEIR APPLICATION
Е . БОГЕСКА, М . ЧАКАР, Е . КАЈА ВОВЕД ВО ОТОАКУСТИЧНИ ЕМИСИ И НИВНА АПЛИКАТИВНОСТ Пред 20 години, поточно во 1978 година David Kemp од University College of London ја открил способноста на надворешните клетки на Кортиевиот орган да продуцираат звуци...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2229-2009-08-13-18-32-30
THE LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT AND EVOLUTION ABILITIES OF THE CHILDREN BORN WITH RISK AT THE YOUNGEST SCHOOL AGE
Славица ГОЛУБОВИЌ, Миливојка МАРКОВИЌ НИВОТО НА ГОВОРНО ЈАЗИЧНИТЕ И НА РАЗВОЈНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА РОДЕНИ СО РИЗИК ОД ПОМЛАДАТА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ Вовед За детето чиј организам бил изложен на едно или на поголем број штетни влијанија во текот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2270-2009-08-16-00-16-25
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПРАГОТ НА СЛУХОТ КАЈ ДЕЦАТА ДО ДВЕГОДИШНА ВОЗРАСТ СО МЕТОДОТ VAER СПОРЕД НАШЕТО ИСКУСТВО
Елена БОГЕСКА, Марина ЧАКАР ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПРАГОТ НА СЛУХОТ КАЈ ДЕЦАТА ДО ДВЕГОДИШНА ВОЗРАСТ СО МЕТОДОТ VAER СПОРЕД НАШЕТО ИСКУСТВО Вовед Детето е нешто посебно. Тоа има посебен шарм, посебни потреби, по­себ­ни црти и свои посебни проблеми. Меѓу...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/248-1999/1999-3-4-articles/2304-vaer
OUR FIVE YEARS EXPERIENCE IN EVALUATION OF THE HEARING LEVEL AT TWO YEARS OLD CHILDREN WITH METHOD BAEP
type="text/css">Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/249-1999/1999-3-4-abstracts/2323-our-five-years-experience-in-evaluation-of-the-hearing-level-at-two-years-old-children-with-method-baep
OPINIONS OF HEALTHY ADOLESCENTS CONCERNING THEIR HANDICAP CLASSMATES
Драгица МАЦИЌ, Снежана НИКОЛИЌ, Даниела ИЛИЌ, Тамара ТОШИЌ СТАВОВИТЕ НА ЗДРАВИТЕ АДОЛЕСЦЕНТИ КАКО ПОКАЗАТЕЛ НА ПРИФАТЕНОСТА НА ИНВАЛИДНИТЕ ВРСНИЦИ Вовед Ставовите на средината претставуваат клучен фактор за формирањето на сликата за себе. Кај...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/248-1999/1999-3-4-articles/2336-2009-08-20-10-40-02
REMEDIAL TREATMENT OF MENTALLY RETARDED CHILDREN WITH ACCOMPANIED MANIFESTATIONS
Петар НАСТОВ Драгослав КОПАЧЕВ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ТРЕТМАН НА МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ ДЕЦА СО ПРИДРУЖНИ МАНИФЕСТАЦИИ Во рамките на една општа и сеопфатна тераписка програма на ментално ретардираните деца, медикаментозната терапија сî уште има значителна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2343-2009-08-22-16-25-33
EARLY DIAGNOSIS AS DETERMINATING FACTOR FOR PROFESSIONAL, RATIONAL AND EFFECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES
Г. АЈДИНСКИ, С. БОШЊАКОВСКА, М. ДУКОВСКИ Л. УГРИНОВСКА, М. ЧАКАР, Л. БОГОЕВСКА РАНАТА ДИЈАГНОСТИКА КАКО ДЕТЕРМИНИРАЧКИ ФАКТОР ЗА СТРУЧЕН, РАЦИОНАЛЕН И ЕФИКАСЕН ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Без добра дијагностика нема ни добра рехабилитација...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2390-2009-08-23-02-39-22
ATTITUDE PARENTS TO EARLY INTERVENTION OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
Мира ЦВЕТКОВА СТАВОТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ОДНОС НА РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД Со векови децата со оштетен вид биле школувани зад високите ѕидови на специјалните училишта (Loots et al., 1992). Дури во последните декади сî повеќе деца со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2404-2009-08-23-03-31-29
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERS
СИМПОЗИУМ : РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И РАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERSВалентина ДУКОВСКА"> Valentina DUKOVSKA ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести – СкопјеPHO University Children’s Hospital, Skopje Примено...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2663-symposium-early-intervention-and-developmental-disorders
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели, Во последниот период ја засиливме контролата на плагијаторството. Покрај користењето на про­грамата TBLAST,со помош на нашиот електронски издавач DeGruyter ја воведовме и про­грамата iThenticate, програма...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2754-editorial-office-preface
REVIEW OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMS IN JORDAN: CURRENT PRACTICES, CHALLENGES, AND PROSPECTS
ol li p{ padding-left:20px; margin-top:0px; } ol > li:before { content: attr(data-letter) '.'; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } ul { list-style-type: none; } ul > li:before { content: "–"; position: absolute; margin-left:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2866-review-of-special-education-programs-in-jordan-current-practices-challenges-and-prospects-full-text
FAMILIES’ FIRST IN EARLYCHILDHOOD INTERVENTION.A THEORETICAL APPROACH TOWARDS PARENT’S INVOLVEMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF THE EARLY CHILDHOOD INTERVENTION
УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАНОТО ДЕТСТВО. ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН УЧЕСТВОТО НА РОДИТЕЛОТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО РАНОТО ДЕТСТВО Manfred PRETIS Медицински факултет, Хамбург, Германија FAMILIES’ FIRST IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2672-families-first-in-earlychildhood-interventiona-theoretical-approach-towards-parents-involvement-and-increase-of-efficiency-of-the-early-childhood-intervention
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 1-2, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 1-2, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2755-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-15issue-1-22014
EXPRESSION OF DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS IN CHILDREN WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕКСПРЕСИЈА НА ОТОАКУСТИЧНИТЕ ЕМИСИИ КАКО ПРОДУКТ НА ДИСТОРЗИЈА КАЈ ДЕЦА СО ОТИТИС МЕДИА СО ЕФУЗИЈА Лидија РИСТОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Раде ФИЛИПОВСКИ 1 Даниела ТАСЕВСКА 1 1 Градска општа болница „8-ми...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3033-expression-of-distortion-product-otoacoustic-emissions-in-children-with-otitis-media-with-effusion
Language ability in people with intellectual disability
Јазичнитеспособностикај учениците со интелектуална попреченост Примено: 20.11.2017 Прифатено: 17.02.2018 Кескинова Ангелка 1 Ајдински Горан 2 Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, Скопје 1 Институт за дефектогија, Филозофски факултет,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3042-language-ability-in-people-with-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 45

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in