Assuming socialization is required, the following results were found.

THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ЗАШТИТА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (развој и состојба, законска рамка, новини и предизвици, предлози) Одржано предавање на 16 и 17 ноември 2006 годи на на Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1917-service-institutions-in-macedonia-for-care-education-and-rehabilitation-of-children-with-special-education-needs
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 , Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1930-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION abstract
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1935-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation-abstract
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
PROPOSALS FOR MORE APPROPRIATE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND SPECIAL EDUCATION NEEDS
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОСООДВЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Од расправата по Нацрт националната програма за развој на образованието во РМ водена во втората половина на 2004 година Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1940-proposals-for-more-appropriate-education-of-children-with-developmental-problems-and-special-education-needs
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 7 Issue 1-2, 2007
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 8,Issue 1-2,2007 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmashref="#survey"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/175-2007/2007-1-2-info/1948-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-7-issue-1-2-2007
DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR CHILDREN WITH HARD MENTAL RETARDATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ДЕЦАТА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈ А Лаура П. ЃУРЧИНОВСКА ПЗУ Интергин-Скопје DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1953-deinstitutionalization-as-a-precondition-for-integration-in-the-social-community-for-children-with-hard-mental-retardation
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1972-support-for-people-with-disabilities
REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1986-realization-of-integration-of-children-with-special-needs-education-in-the-republic-of-macedonia
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1991-early-intervention-of-children-with-disabilities
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 3-4, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 3-4,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/188-2000/2000-3-4-info/2130-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-3-4-2000
ALTRUISM, ITS NATURE, ORIGIN AND DEVELOPMENT
Снежана ЈОКСИМОВИЌ ПРИРОДАТА, ПОТЕКЛОТО И РАЗВОЈОТ НА АЛТРУИЗМОТ Увидот во развојот на социјалната мисла покажува дека прашањата на човечката природа и нејзината суштина го преокупирале вниманието на многумина мислители, па во склопот на овие...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2179-2009-08-11-15-52-26
Altruism, its nature, origin and development
Times"; font-weight:normal;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2205-altruism-its-nature-origin-and-development
DEVELOPMENTAL DISHARMONY OF PSYCHOTIC TYPE OVERVIEW FROM A NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT
Roman";} h4 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:4; font-size:13.5pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"MAC C...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2249-developmental-disharmony-of-psychotic-type-overview-from-a-neuropsychological-aspect
DISORDERED ATTENTION AS NEUROPSYCHOLOGICAL COGNITIVE DISFUNCTION
div.MsoBodyText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2252-disordered-attention-as-neuropsychological-cognitive-disfunction
THE CONTENTS OF THE WORK IN DAILY CENTERS THAT HAVE PRODUCTIVE ACTIVITY FOR MODERATE AND SEVERED MENTALLY RETARDED PERSONS IN FUNCTION OF REHABILITATION
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Ljupco AJDINSKI, Risto PETROV THE CONTENTS OF THE WORK IN DAILY CENTERS THAT HAVE PRODUCTIVE ACTIVITY FOR MODERATE AND SEVERED MENTALLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2257-the-contents-of-the-work-in-daily-centers-that-have-productive-activity-for-moderate-and-severed-mentally-retarded-persons-in-function-of-rehabilitation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/191-1999/1999-1-2-info/2299-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-3-issue-1-21999
CHARACTERISTICS OF THE PERSON HAVING OBSTACLES IN ITS PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT
l0:level1 {mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:normal; mso-ansi-font-style:normal;}...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/249-1999/1999-3-4-abstracts/2328-characteristics-of-the-person-having-obstacles-in-its-psycho-physical-development

Results 1 - 20 of 81

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in