ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ
ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА

 

Верица ПЕТРОВА 1

Ристо ПЕТРОВ 2

 

Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1

Филозофски факултет
Институт за дефектологија 2

 

 

TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

 

Verica PETROVA 1

Risto PETROV 2

 

Institute for Rehabilitation of Children and Youth-Skopje 1

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation 2

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Светската задравствена организација аутизмот го дефинира како первазивно развојно нарушување со оштетен развој кај децата што се манифестира пред третата година од животот. Ова нарушување се манифестира со карактеристичен облик на функционирање во трите области на живеење:

  • во реципрочните социјални интеграции;
  • во нарушената способност за комуницирање;
  • во ограничениот интерес за случувањата околу себе, при што доминантно е стереотипното поведение.

 

The World Health Organization defines autism as a pervasive development disorder with impaired development in children manifested before the third year of life. This disorder is manifested with characteristic form of functioning in the three live spheres:

  • In reciprocal social integrations;
  • In disordered ability for communication;
  • In limited interest in the happenings around oneself, with dominant stereotypical behavior.

 

 

 

Citation:Petrova V, Petrov R. Treatment of Children with Autism Within the Group of Children with Mental Retardation. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):61-68.

   

 

   

Клучни зборови: третман, деца, аутизам, ментална ретардација

 

 

Key words: treatment, children, autism, mental retardation

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Ристо ПЕТРОВ

 

Risto PETROV

Универзитет "Св. Кирил и Методиј#
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб
1000 Скопје, Република Македонија
risto@fzf.ukim.edu.mk

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
risto@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in