БИБЛИОГРАФИЈА

 

Наташа СТАНОЈКОВСКА

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

BIBLIOGRAPHY

 

Natasha STANOJKOVSKA

Faculty of Philosophy - Institute of Special Education and Rehabilitation

 

 

 

 1. Dormans PJ, Pellegrino L. Caring for Chil­dren with Cerebral Palsy. Paul H. Brookes Publishing, Baltimore, 1998.
 2. Gabbard PC. Lifelong Motor Development. Pearson Education, San Francisco, 2004.
 3. Глумбиќ Н. Одрасле особе с аутизмом. Издавачка агенција "Град#, Београд, 2006.
 4. Goswani U. Blackwell Handbook of Child­hood Cognitive Development. Blackwell Publi­shing, Malden, 2004.
 5. Жигиќ Д, Иванковиќ Д, Шукријев Љ. Методологија научног истраживања у медицинској пракси. Асоцијација лекара опште медицине-породичне медицине југоисточне Европе, Београд, 2006.
 6. Јачова З. Визуелната перцепција на гово­рот кај лицата со оштетен слух. Универзитет "Св. Кирил и Методиј#, Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2006.

 

 1. Каменов Е. Васпитање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 2006.
 2. Каменов Е. Образовање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 2006.
 3. Klug SW. Essentials of Genetics. Prentice Hall, New Jersey, 2002.
 4. Levitt S. Treatment of Cerebral Palsy and Mo­tor Delay. Bleckwell Publishing, Oxford, 2004.
 5. Тимотиќ Б, Јањиќ М, Башиќ С, Јовиќ С, Милиќ Ч. Социјална медицина. Веларта, Београд, 2000.
 6. Тадиќ Н. Психијатрија детињства и младости. Научна КМД, Београд, 2003.
 7. Пејиќ З. Енглески језик за дефектологе. Научна књига нова, Београд, 2001.
 8. Ringo J. Fundamental Genetics. Camridge university Press, Cambridge, 2004.
 9. Russell JP. Essential i Genetics. Benjamin cummings, San Francisco, 2003.

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Наташа СТАНОЈКОВСКА

 

Natasha STANOJKOVSKA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, РМ
natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb, 1000 Skopje, RM
natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in