БИБЛИОГРАФИЈА

 1. Вешовић Р.: Хајде да рачунамо (дидактичко-методички приручник), Друштво дефектолога Србије, Београд, 1996.
 2. Вешовић Р.: Хајде да читамо (дидактичко-методички прирачник), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991.
 3. Владисавлјевић С.: Дискусија и дисграфија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991.
 4. Голубовић С.: Клиничка логопедија, Дефектолошки факултет Универзитета, Београд, 1997.
 5. Јанаков Б.: Современи теории за личноста , ЕИН-СОФ, Скопје, 1997.
 6. Крстић Д.: Учење и развој-педагошка психологија, Савремена администрација, Београд, 1996.
 7. Лазаровски Ј.: Алтруистичко (просоцијално) и агресивно (антисоцијално) однесување, Матица македонска, Скопје-Мелбурн, 1997.
 8. Мацић Д.: Педагогија телесно инвалидних лица, Научна књига, Београд, 1991.
 9. Мацић Д.: Како помоћи церебропарализованом детету, Научна књига, Београд, 1991.
 10. Мацић Д. и Николи¢ С.: Методика васпитно-образовног рада са телесно инвалидним лицима предшколског узраста, Научна књига, Београд, 1991.
 11. Општествена транзиција и образованието: Научен собир Струга, 3 и 4 Октомври, (уредувачки одбор Киро Камберски; редактори Киро Камберски, Јован Корубин), Филозофски факултет, Скопје, 1998.
 12. Савић Л Ј., Цветковић Ж., Павловић С.: Живот и дело Валентина Аја, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 13. Соколовски Ж.: Третман умерено ретардираних лица, Савез друштава за помоћ МНРО, Београд, 1997.
 14. Стошљевић Л., Иланковић В., Стошлјевић М.: Физичко васпитање, игре и играчке за хендикепирану децу и омладину, Друштво за помоћ МНРО, Београд, 1998.
 15. Такашманова-Соколовска Т.: Когнитивниот развој и сликата за себе во периодот на адолесценцијата, Графохартија, Скопје, 1998.

Подготвила: Катерина ПЕЈКОВА

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in