БИБЛИОГРАФИЈА

Во овој број презентираме определени наслови од стручната литература кои можат да се најдат во библиотеката на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје

 1. Ајдински Љ.: Опшата дефектологија, Филозофски факултет-Институт по дефектологија, Скопје, 1998.
 2. Ајдински Љ.: Структурална дефектологија, Филозофски факултет-Институт по дефектологија, Скопје, 1998.
 3. Ајдински Љ.: Методика на ран третман и предучилишно воспитание на децата со пречки во развојот, Филозофски факултет-Студии по дефектологија, Скопје, 1996.
 4. Ајдински Љ.: Методика на работа со лесно ментално ретардирани ученици-општ I и II дел, Филозофски факултет-Институт по дефектологија, Скопје, 1998.
 5. Бојанин С., Миланчи¢ И. и Селакови¢ М.: Аутизам, Завет, Београд, 1997.
 6. Биондиќ И.: Специјални одгој на прекретници, Савез самоуправних интересних заједница одгоја и основног образованја, Загреб, 1996.
 7. Голубови¢ С.: Афазиологија, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.
 8. Gearheart M., Weishahn M., Gearheart C.: The exceptional student in the regular classroom, Merril Publishing Company, Toronto-London-Melburn, 1988.
 9. Дики¢ С.: Тифлологија, Идеапринт, Београд, 1997.
 10. Дими¢ Н.: Специфичности у писању слушно оште¢ене деце, Дефектолошки факултет Универзитета, Београд, 1996.
 11. Дими¢ Н.: Методика артикулације, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.
 12. Martens D. & McLaughlin J.: Research methods in special education, SAGE Publications, London, 1995.
 13. Николи¢ Симончи¢ Ц.: Социјологија хендикепираних особа, Дефектолошки факултет, Београд, 1997.
 14. Николиќ С.: Ментални поремечаји у деце и омладине (2 и 3), Школска кнјига, Загреб, 1996.
 15. Остоји¢ С.: Импеданцметрија у сурдоаудиолошкој пракси, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.
 16. Радоман В.: Сурдопсихологија, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.
 17. Сави¢ Љ.: Методика аудиторног тренинга, Дефектолошки факултет, Београд, 1995.
 18. Савиќ Лј.: Слушни апарати, Аурис, Београд, 1994.
 19. Савиќ Лј. и Маслиќ Ф.: Преглед опште историје сурдопедагогије (И кнјига Европа),  Савез друштва дефектолога Југославије, Београд, 1974.
 20. Славни¢ С.: Формирање говора код мале глуве деце, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.        
 21. Стаменкова Трајкова В.: Психологија, Универзитетска печатница
  “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1995.
 22. Станчиќ В.: Оштеченје вида (биопсихосоцијални аспекти), Школска кнјига, Загеб, 1991.

 

Подготвила: Катерина ПЕЈКОВА

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in