Библиографија

1.

Димић Надежда., Специфичности у писању слушно оштећене деце, Дефектолошки Факултет, Београд, 1966.

2.

Андрејевић Д., Професионално оспособљавање глувих и наглувих особа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.

3.

Славнић Светлана, Формирање говора код мале глуве деце, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.

4.

Радоман Весна, Сурдопсихологија, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.

5.

Владисављеви¢ Спасенија, Дислексија и дисграфија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991.

6.

Симончић-Николић Цонка, Социологија хендикепираних особа, Дефектолошки факултет, Београд, 1997.

7.

Адамчевска Снежана, Активна настава, Легис, Скопје, 1996.

8.

Ивановић Петар, Заштита на раду глувих, Дефектолошки факултет, Београд, 1995.

9.

Остоји¢ Сања, Импенданцметрија у сурдоаудиолошкој пракси, Дефектолошки факултет, Београд, 1996.

10.

Димић Надежда, Методика артрикулације, Дефектолошки факултет, Београд, 1966.

12.

Голубовић Славица, Афазиологија, Дефектолошки факултет, Београд, 1966.

13.

Лакинска-Камчева Благородна, Самостојна работа на ученикот во наставата, Даскал Камче, Кавадарци, 1996.

14.

Костова Марија, Оптовареноста на учениците, Ворлдбук, Скопје, 96.

15.

Алабашовска-Дамовска Лена, Играта и нејзиното организирање во предучилишните установи, Догер, Скопје, 1995.

16.

Арнаудова В.-Ашковска-Лешкоска, Ајде да мислиме-како да мислиме, Детска радост, Скопје, 1996.

17.

Стаменковска Верица, Психологија, Универзитет Св. “Кирил и Методиј”, Скопје, 1995.

18.

Ружин Нано, Современи системи на социјална заштита, ПНИД-Степ, Скопје, 1995.

19.

Carter K., A picture is worth a thousand words: using photographs to elict spontaneus language in deaf/hard of hearing children, Program and abstracts, Tel Aviv, 1995.

20.

Винка Мустић и Мирослав Вицић: Рад са ученицима с тешко¢ама у развоју у основној школи (Приручник за просвјетне дјелатнике), Школска књига, Загреб, 1996.

21.

Vonen A., Bilingualizam and Literacu in Deaf Children in Norway, Program and Abstracts, 18th International Congress of Education of deaf, Tel Aviv, 95

22.

Дионисива Кат®, Глухотата в детска вÍзраст: Ранно откриване и вÍздеŸствие, Сетица, Софи®, 1996.

23.

Иванов Ванелин, Истори® на сурдопедагогиката (с христмати®), Веда Словена-ЖГ, Софи®, 1995.

подготвила: Зора ЈАЧОВА

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in