БИБЛИОГРАФИЈА

1. Керамичиева Ружица: Психологија во образованието и воспитанието за сту­­дентите на наставничките факултети, Скопје, “Просветно дело”, 1996, 327 стр.
2. Каличанин Предраг; Лечиќ-Тошевски Душица: Кнјига о стресу, Београд, Медицинска кнјига, 1994, 208 стр.
3. Мустаќ Винка; Вициќ Мирослав: Рад са ученицима с тешкочама у развоју у основној школи, Загреб, Школска кнјига, 165 стр.
4. Јасмина Ковачеви¢: Допринос професора Миодрага Матића у увођењу аналитичко-синтетичке методе у наставу слушно оштећених лица, Дефек­толошки факултет, Београд, 1995.
5. Пачемска Невена, Стојанов Стојан, Николовска Нада: Знаењата по македонски јазик на учениците со лесни пречки во психофизичкиот развој, Педагошки завод на Македонија, Скопје, 1996.
6. Методологија емпиријског научног истраживанја (Приредио Боголјуб Пејчић), Дефектолошки факултет, Београд, 1995.
7. Ivan Karagјozov, Aneli Gоrbaceva: Osnovi na defektologita, Izda­telstvo ANAGAR, Veliko T‹rnovo, 1995.
8. Савић Љубомир: Методика аудиоторног тренинга, Дефектолошки факул­тет, Београд, 1995, 105 стр.
9. Ђурић Матејић Зорица: Развојна психологија, Дефектолошки факултет, Београд, 1995, 85 стр.
10. Стефан Мутафов, Иваило Петров: Соматопедиа, Sofiа, 1994.
11. Знаор Мирјана: Ментално ретардирано дете предшколског узраста, Интерпринт, Београд, 1995, 141 стр.
12. Ајдински Љупчо: Новини, искуства и тенденции во интеракцијата и норма­ли­зацијата на третманот, образованието, односно рехабилитацијата на хендикепираните лица, Сојуз на дефектолошките друштва на Македо­нија, Скопје, 1995.
13. Ивановић Петар: Шта глуви кажу о свом школовању, професионалном оспособљавању, запошљавању, радном и социјалном статусу, Дефектолош­ки факултет, Београд, 1995, стр. 125
14. Ешкировић Бранка: Хиперкинетичко понашање и успех у школи слабо­виде деце основношколског узраста, Дефектолош­ки факултет, Београд, 1996, стр. 157                                                                    
                                                                                                                подготвила:
                                                                                                                Даниела ДИМИТРОВА

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in