БАХА СИСТЕМОТ И НЕГОВАТА ПРИМЕНА

 

 

BAHA SYSTEM AND ITS USE

 

 

 

Славчо ЧАДИЕВ

 

ОРЛ - кабинет за Аудиологија,
Медицински центар - Велес, Македонија

 

Slavcho CHADIEV

 

ENT - department of Aydiology,
Medical Center - Veles, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Луѓето што имаат оштетен слух носат слушни помагала за да го компензираат тој недостиг. Има една друга категорија од лица со оштетен слух кои поради специфичноста на нивното оштетување, не се во состојба да ги користат задушните слушни апарати (хронични инфекции на увото, холестеатом). Затоа, за лицата со такви оштетувања се користи задушно помагало-протеза, вградено хирушки во мастооидната коска, каде што звукот преку коската се пренесува до кохлеата. Тоа е БАХА-звучниот процесор, производ на ЕНТИФИК Медикал систем.

 

People with impaired hearing wear hearing aids to compensate that failure. There is one category of persons with impaired hearing that are not able to use behind-the ear hearing aids (chronical ear infections, cholesteatoma). People with that kind of damage use behind-the ear hearing aids-prosthesis that are implanted by surgery in the mastoide bone, where the sound is transmitted to the cochlea. That is the BAHA sound processor, product of ENTIFIK Medical system.

 

Citation:Chadiev S. Baha System and its Use. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):147-152.

   

Клучни зборови: БАХА систем, употреба, Македонија

  Key words: BAHA system, usage, Macedonia

 

   

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Славчо ЧАДИЕВ

 

Slavcho CHADIEV

ОРЛ - кабинет за Аудиологија,
Медицински центар - Велес
Шефки Сали 2, 1400 Велес, Р. Македонија
Е-маил: scadiev@yahoo.com

 

ENT - department of Aydiology,
Medical Center - Veles
Shefki Sali 2, 1400 Veles, Republic of Macedonia
E-mail: scadiev@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in