ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА ПРИ ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ­СКОПЈЕ

Институтот за дефектологија на седницата одржана на 8.12.1997 го­дина предложи Елаборат за организирање постдипломски студии до настав­но научниот совет на Филозофскиот факултет кој на својата седница одржа­на на 24.12.1997 година го усвои и донесе соодветна ОДЛУКА. Во февруари 1998 година Ректорската управа на Универзитетот Св. Кирил и Методијго озваничи отварањето на постдипломските студии по дефектологија што ќе започнат од октомври 1998 година.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in