Владимир ТРАЈКОВСКИ

 

ПОТПИШАН ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА ПОМЕЃУ ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ И ДЕФЕКТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ-БЕЛГРАД

 

                Филозофскиот факултет во Скопје и Дефектолошкиот факултет од Белград потпишаа Протокол за соработка во доменот на високошколското образование и научно-истражувачката дејност во областа на дефектолошката теорија и практика. Протоколот кој го потпишаа деканите на двата факултета Проф. д-р Трајан Гоцевски и Проф. д-р Слободан Јакулиќ, предвидува меѓусебна размена на наставници, соработници, студенти, како и постдипломци и докторати, меѓусебна размена на стручна и научна литература, а пред сî, на учебници, како и магистерски трудови и докторски дисертации одбранети на овие факултети од областа на дефектологијата. Протоколот предвидува и заедничка работа и соодветни облици на соработка на стручни и научни проекти и учество на советувањата, симпозиумите и на други научни и стручни собири, што ги организираат овие факултетои и што учествуваат во нив.
Протоколот за соработка меѓу Филозофскиот и Дефектолошкиот факултет уследи по потпишувањето на Договорот за образовна, научна и културна соработка помеѓу Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје и Универзитетот во Белград.

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in