Даниела ДИМИТРОВА

 

СОВЕТУВАЊЕ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА УМЕРЕНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИ ЛИЦА

                На 16 мај 1997 год. во организација на Домот за деца и младинци со пречки во менталниот развој-Сремчица, Белград, СР Југославија се одржа Советување за третманот на умерено ментално ретардираните лица.
Во програмата на ова Советување беа опфатени актуелните праша­ња за можностите на умерено ментално ретардираните лица во совладува­њето на програмските содржини од Планот и програмата за воспитно-образовна работа, како и работното оспособување на умерено ментално ретардираните лица.
На Советувањето учествуваше со свое излагање доц. д-р Ристо Петров од Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет, Скопје.

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in