Assuming autism is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1825-cerebral-palsy-and-music-achievement
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1848-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood
MEDICAL BASES OF DISABILITY
Приказ на книга МЕДИЦИНСКИ ОСНОВИ НА ИНВАЛИДНОСТА Владимир Е. Трајковски Ристо ЉАПЧЕВ Редовен професор во пензија, невропсихијатар, субспецијалист по клиничка неврофизиологија A review of a book MEDICAL BASES OF DISABILITY Vladimir Е. Trajkovski Risto...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/207-2007/2007-3-4-reviews/1865-medical-bases-of-disability
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2006
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 3-4,2006 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Social and adult aspectshref="#practice"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/176-2006/2006-3-4-info/1897-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2006
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM
ВТОР ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Jasmina IVANOVSKA POU „Idnina“-Skopje SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 март 2007 година на Филозофскиот Факултет беше одржан вториот форум на сервисните служби во организација...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/213-2006/2006-3-4-news/1901-second-service-providers-platform
SERVICE PROVIDERS FORUM
ОДРЖАН ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Јасмина ИВАНОВСКА ПОУ „Иднина“-Скопје SERVICE PROVIDERS FORUM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 и 17 ноември 2006 година на Филозофскиот факултет беше одржан форум на сервисните служби во организација на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/216-2006/2006-1-2-news/1920-service-providers-forum
ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “INSTITUTE FOR REHABILITATION OF HEARING, SPEECH AND VOICE” - SKOPJE
ЕТИОЛОГИЈА НА ГОВОРНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ВО " ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ , ГОВОР И ГЛАС " - СКОПЈЕ Ана КАРЕВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN “ INSTITUTE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1959-etiology-of-speech-disorders-in-institute-for-rehabilitation-of-hearing-speech-and-voice-skopje
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2005 (original)
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 3-4,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#social">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/178-2005/2005-3-4-info/1980-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2005-original
AN INVESTIGATION ON THE SCHOOL INTEGRATION IN ITALY: MAINSTREAM AND SPECIAL TEACHERS’ POINT OF VIEW, AND SENSE OF LONELINESS IN DISABLED AND NOT DISABLED STUDENTS
ИСПИТУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ВО ИТАЛИЈА: МИСЛЕЊА НА РЕДОВНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ; И ЧУВСТВОТО НА ОСАМЕНОСТ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПРЕЧКИ Роса ФЕРИ Вивиана ЛАНГЕР Стефаниа РЕВЕРСИ Оддел за динамичка и клиничка психологија,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2010-an-investigation-on-the-school-integration-in-italy-mainstream-and-special-teachers-point-of-view-and-sense-of-loneliness-in-disabled-and-not-disabled-students
DISODERS IN THE SPEECH DEVELOPMENT EARLY DETECTION AND TREATMENT
Times"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-GB;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2210-disoders-in-the-speech-development-early-detection-and-treatment
RE-EDUCATIVE METHOD IN THE PROCESS OF MINIMIZING OF AUTOAGRESIVE WAYS OF BEHAVIOR
Ненад ГЛУМБИЌ, Коса НИКОЛИЌ РЕЕДУКАТИВНИОТ МЕТОД ВО ПРОЦЕСОТ НА МИНИМИЗИРАЊЕТО НА АВТОАГРЕСИВНИТЕ ОБЛИЦИ НА ОДНЕСУВАЊЕ Вовед Стереотипните растројства на движењата се чест симптом на менталните растројства и состојби што се предмет на интересирањето на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2276-2009-08-16-12-57-11
RE-EDUCATIVE METHOD IN THE PROCESS OF MINIMIZING OF AUTOAGRESIVE WAYS OF BEHAVIOR
Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:10.0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/253-1999/1999-1-2-abstracts/2296-re-educative-method-in-the-process-of-minimizing-of-autoagresive-ways-of-behavior
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 3-4,1999
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 3-4,1999
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/190-1999/1999-3-4-info/2334-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-3-issue-3-41999
THE PROBLEMS OF EARLY CLINICAL DEFECTOLOGICAL DIAGNOSTICS
type="text/css">o-level-legacy-indent%3A.25in%3B%0A%09mso-level-legacy-space%3A0in%3B%0A%09margin-left%3A.25in%3B%0A%09text-indent%3A-.25in%3B%0A%09font-family%3ASymbol%3B%7D%0Aol%0A%09%7Bmargin-bottom%3A0in%3B%7D%0Aul%0A%09%7Bmargin-bottom%3A0in%3B%7D%0A...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2424-the-problems-of-early-clinical-defectological-diagnostics
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 2, 1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/197-1997/1997-2-info/2445-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-2-1997
SECOUND FORUM OF THE PROJECT „COMMON VOICE NETWORK PROJECT”
ВТОР ФОРУМ НА ПРОЕКТОТ „COMMON VOICE NETWORK PROJECT “ Владимир ИЛИЕВСКИ Член на Македонското научно здружение за аутизам - МНЗА SECOUND FORUM OF THE PROJECT „COMMON VOICE NETWORK PROJECT” Vladimir ILIEVSKI Member of the Macedonian Scientific Society...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/151-2009/2009-1-2-news/2557-secound-forum-of-the-project-common-voice-network-project

Results 1 - 20 of 202

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in